Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Nájemní bydlení

Vloženo: 18.09.2019
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, byl jsem vlastníkem bytu který v exekuční dražbě vydražil nový vlastník a odvolací soud mě prodloužil dobu na vyklizení nemovitosti z 15 na 90 dní. V průběhu doby pro vyklizení, (padesátý) den, se mnou podepsal vlastník bytu nájemní smlouvu na dobu určitou. Mám po skončení nájemní smlouvy právo na zbytek dnů (čtyřicet), pro vyklizení nemovitosti? Když byt nevyklidím do 90 dne, budu v bytě dále bydlet, platit zálohy za služby a nájemné, dopustím se něčeho? Jaká jsou práva nájemce a nájemníka? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jste po právní moci soudního rozhodnutí s vlastníkem bytu podepsal nájemní smlouvu, vznikl platně nájemní vztah a tento bude trvat do dne sjednaného ve smlouvě. Sjednáním platné nájemní smlouvy tak zanikla povinnost vyklidit byt do soudem stanoveného termínu.

Pokud však nedojde k prodloužení nájemní smlouvy, máte povinnost k sjednanému dni trvání nájmu nemovitost vyklidit a předat pronajímateli. Pokud tak neučiníte, vlastník bytu se opět bude soudní cestou domáhat vyklizení bytu. V případě, že mu soud vyhoví, může majitel bytu přistoupit i k exekučnímu vymáhání povinnosti byt vyklidit.
Po dobu po kterou byt užíváte bez platné nájemní smlouvy, má vlastník právo na to, aby mu bylo i nadále placeno nájemné. Také budete povinen hradit veškeré skutečné náklady na služby spojené s užíváním bytu.

Tým IuRe

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights