Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Nájemní bydlení

Vloženo: 04.09.2019
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, byl jsem vlastníkem bytu který byl exekučně vydražen. Vydražitel se mnou podepsal Nájemní smlouvu na dobu určitou, která uplynula a zaslal mě Výzvu k předání bytu a Ukončení nájemní smlouvy. Byt jsem mu v uvedený termín nepředal, protože zatím nemám nové bydlení a mám zdravotní potíže které mě omezují v pohybu. Pan vydražitel nechce se mnou prodloužit Nájemní smlouvu a trvá na opuštění bytu i když ví o mém zdravotním stavu. Pohrozil exekučním vyklizením bytu z exekuce ve které byt vydražil a další exekucí a uhrazením vzniklých nákladů. Má pravdu? Mám tomu rozumět tak, že může kdykoli zazvonit exekutor a bez soudního řízení mě vyzvat abych okamžitě byt opustil? Bez stanovené lhůty? Nebo budu nejdříve obeznámen exekutorem, kdy mám byt opustit? Co se stane s vybavením a osobními věcmi v bytě? Ty mě budou zabaveny? To opravdu není žádná právní ochrana nájemníka a skončí na ulici? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jste podepsal s novým majitelem bytu nájemní smlouvu na dobu určitou, měl jste právo nájmu do doby do které byla nájemní smlouva uzavřena. Jakmile tato doba uplynula a nájemní smlouva nebyla prodloužena a majitel Vás zároveň vyzval k vyklizení bytu, máte povinnost byt opustit a vyklidit, neboť již nemáte žádný právní důvod na základě kterého byste mohl byt užívat.
Majitel bytu vůči Vám může podat návrh na vyklizení u soudu a pokud bude úspěšný a Vy ani v soudem stanovené lhůtě byt nevyklidíte, může majitel proti Vám podat návrh na výkon rozhodnutí.
Zároveň může po Vás majitel bytu žádat zaplacení částky odpovídající částce nájmu, kterou jste měl dle nájemní smlouvy platit, i za dobu od skončení nájmu bytu do skutečného vyklizení bytu. V případě neúspěchu budete také muset uhradit náklady řízení u soudu a také náklady exekučního řízení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights