Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Náhrady výdajů při vymáhání nulové pohledávky

Vloženo: 29.06.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

exekutor vydal exekuční příkaz k vymožení pohledávky ve výši 0,- Kč. Na něm požaduje náhradu hotových výdajů ve výši 2.635,- Kč.
Je tento požadavek exekutora na náhradu 2.635,- Kč oprávněný?

Citace z exekučního příkazu:

Soudní exekutor ... rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu ... k vymožení pohledávky oprávněného náklady oprávněného ve výši 0,- Kč, náklady exekuce ve výši 2.635,- Kč.

Vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání exekučního příkazu (bez nákladů exekučního řízení) v Kč:
1. jistina: 0,- Kč
2. úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokuta, penále atd. do dne vydání exekučního příkazu včetně: 0,- Kč
3. náklady předchozího řízení (soudní poplatek, právní zastoupení atd.): 0,- Kč
4. vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání výzvy (bez nákladů exekučního řízení) celkem (řádky 1 až 3): 0,- Kč

pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného v exekučním řízení v Kč
5. náklady oprávněného (právní zastoupení atd.): 0,- Kč
6. daň z přidané hodnoty (z nákladů oprávněného): 0,- Kč
7. odměna soudního exekutora: 0,- Kč
8. paušální částka náhrady hotových výdajů soudního exekutora: 2.177,69 Kč
9. další náklady exekuce: 0,- Kč
10. daň z přidané hodnoty (z nákladů exekuce): 457,31 Kč
11. pravděpodobné náklady celkem (řádky 5 až 10): 2.635,- Kč

12. celkem ke dni vydání exekučního příkazu (řádky 4 + 11) v Kč: 2.635,- Kč

Text odpovědi: 

Dobrý den,

jelikož neznáme podrobnosti Vašeho případu, zejména pak neznáme okolnosti, které předcházely vydání Vámi uváděného exekučního příkazu, nemůžeme se vyjádřit k otázce oprávněnosti vymáhání náhrady hotových výdajů exekutora.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights