Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Náhradní volno - co vše si může zaměstnavatel dovolit

Vloženo: 11.04.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

chci se zeptat, zda je přípustné, aby zaměstnavatel nařizoval náhradní volno za práci přesčas takovým způsobem, že jím kompenzuje nedostatek práce. Tedy zda zaměstnavatel může přesčasové hodiny ze dnů, kdy je práce více, používat k tomu, aby zaměstnancům zkrátil pracovní dobu ve dnech, kdy je práce méně, přičemž o tom, že bude čerpáno náhradní volno je zaměstnanec informován způsobem " Máte 2 hodiny přesčas, běžte dnes o 2 hodiny dříve domů".

Dále bych chtěla vědět, zda může zaměstnavatel nařídit čerpání náhradního volna i v případě, že mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem neproběhla žádná dohoda o čerpání náhradního volna za provedené přesčasy. Popř. zda je možné tuto dohodu zrušit a za jakých podmínek. Mohu náhradní volno (celkově popř. i konkrétní náhradní volno) odmítnout a vyžadovat proplacení práce přesčas ?

Předem děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 114 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za práci přesčas mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a dále příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku. Teprve pokud dojde k dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem, může být místo příplatku zaměstnavatelem poskytnuto náhradní volno, a to v rozsahu práce konané přesčas. Tedy pokud nemáte takovou dohodu se zaměstnavatelem uzavřenou, měl by Vám zaměstnavatel kompenzovat práci přesčas příplatkem.

V případě, že je zaměstnavatel dle dohody se zaměstnancem povinen poskytovat náhradní volno, zákon nestanoví způsob jakým by mělo být určeno čerpání tohoto náhradní volna. Zákon pouze stanoví, že náhradní volno má být poskytnuto v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době. Pokud zaměstnavatel v této lhůtě náhradní volno zaměstnanci neposkytne, přísluší zaměstnanci příplatek.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights