Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Můj věřitel - agentura pro vymáhání - znemožnila veškerý kontakt

Vloženo: 02.10.2014
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den. Chtěl bych Vás požádat o radu v následující záležitosti: Přibližně v roce 2008/2009 jsem neuhradil dlužnou částku operátorovi za poskytnuté služby. Cca po dvou letech operátor prodal pohledávku společnosti Pangea Minerals Development ltd., která mě o převzetí pohledávky řádně písemně informovala. Dvakrát jsem se společností telefonicky komunikoval (volal jsem na tel. čísla, uvedená v dopisu o převzetí pohledávky) a vysvětloval finanční tíseň. Nyní, po vyřešení všech finančních problémů, jsem se snažil společnost neúspěšně kontaktovat - na uvedé e-mailové adrese neodpovídají, jedno telefonní číslo vlastní cizí osoba, která se společností nemá nic společného (číslo bylo zrušeno a opět přiděleno jinému zákazníkovi) a druhé telefonní číslo je pravděpodobně permanentně odpojené (při vytáčení se nozve žádný tón a hovor se okamžitě odpojí). Firma má sídlo v e Spojeném království, na internetu není dohledatelný jakýkoliv jiný kontakt a o změně kontaktů mě společnost nijak neinformovala. Chci se zeptat - v případě, že mne firma nekontaktuje a neuvědomí o možnosti je kontaktovat, mají nárok pohledávku vymáhat, např. exekučně? Jak jsem řekl, rád bych dluh splatil, ale zkrátka v tuto chvíli neexistuje možnost společnost kontaktovat. Zdá se mi to velice podezřelé. Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď a Váš čas.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
doporučujeme Vám nejprve zjistit na Českém telekomunikačním úřadě (http://www.ctu.cz/)  a taktéž raději i na okresním (v Praze se jedná o obvodní) soudě příslušném dle místa Vašeho bydliště, zda jsou proti Vám vedena nějaká řízení. Jestliže se jedná o dluh vzniklý v roce 2008/2009, který pokud nebyl dosud zažalován, je tuto chvíli promlčen. Obecná promlčecí doba je totiž 3 roky ode dne vzniku dluhu. Jestliže by žaloba podána byla a nejste si jist, zda promlčení nastalo, podejte pro jistotu písemně námitku promlčení. Jestliže u soudu namítnete promlčení, znamená to, že dluh nemůže být v rámci řízení přiznán a nelze tedy vydat rozhodnutí, kterým by Vám byla uložena povinnost k jeho úhradě a tedy nelze ani dluh vymáhat exekučně. Samozřejmě ale dobrovolně dluh uhradit můžete.
 
Pokud byste zjistil, že dluh byl zažalován dříve než nastalo promlčení, nahlédněte do spisu, kde zjistíte, na jakou adresu je věřiteli doručováno ze strany rozhodujícího orgánu. Pokud byla žaloba podána, bude mít věřitel velmi pravděpodobně právního zástupce, kterého byste mohl kontaktovat se žádostí o splátky.
 
 Na veškeré známé adresy (i email) proto zašlete svou žádost o splátky a doklady o odeslání si uschovejte. V případě, že by byla žaloba podána dříve než nastalo promlčení, podejte písemné vyjádření, v němž požádejte, aby věřiteli nebyla přiznána náhrada nákladů řízení či úrok z prodlení, neboť nebylo možné věřitele kontaktovat a nebylo Vám proto ani známo, kam dluh můžete dobrovolně uhradit.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights