Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Možnost zastavení exekuce

Vloženo: 13.10.2021
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den,

Pro svého souseda,který je ve vážném nemocenském stavu po operaci prostaty se Vás tímto dotazuji na možnost zastavení exekučního příkazu.Ve mediích nedávno proběhla zpráva o požádání o prominutí výše nákladů exekutora při vymáhání méně závažných
přestupků / dopravní pokuta,nezaplacení jízdného v MHD atd./

Soused se v roce 2019 dopustil dopr. přestupku /překročení rychlosti
v obci/,na základě kamerového sytému města Ostrov nad Ohří,který
přestupek zachytil mu byla vyměřena pokuta ve výši 1 900,-Czk.
Soused má rozestavěný RD,který není zkolaudován,a proto je veden
na adrese Magistrátu města Mostu,tam uvedl i doručovací adresu
pro doručování písemností,město Most ho o uložené pokutě neinformovalo,a proto město Ostrov po roce podalo návrh na exekuční vymáhání této pokuty,následně poté mu byl doručen exekuční příkaz,ve kterém mu bylo sděleno,že celková částka k exekuci je cca 11 000,-Kč,přičemž odměna a náklady exekutora JUDr.Podkonického je cca 8 500,-Kč,toto mu bude strháváno ze starob.důchodu,který je jeho jediným současným příjmem,na celé věci je zajímavé,že exekutor okamžitě zjistil jeho doručovací adresu,
která je známá jak na Policii ČR a ČSSZ,město Ostrov i město Most se nepokusilo adresu na těchto st.orgánech dohledat a vyzvat souseda k zaplacení výzvou na doručovací adresu.Soused chce
okamžitě pokutu uhradit,ale odmítá platit náklady exekuce,která byla naprosto zbytečně městem Ostrov vyvolána,v současné době má i zablokovaný BÚ,který blokuje celkovou dlužnou částku.Chci se Vás
dotázat,zda existuje možnost napadnout vydaný exekuční příkaz,
na základě výše popsaných skutečností a jaká závazná právní norma se na tento případ vztahuje a podle které by mohl dále postupovat,
velmi Vám děkuji,jménem svého souseda, za pomoc,s pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,

za nyní platné právní úpravy bohužel není právně zakotveno právo na prominutí úroků a dalších poplatků spjatých s vymáhaným dluhem.
Exekuční řízení je čistě formální proces, ve kterém se zkoumá pouze, zda oprávněný disponuje vykonatelným exekučním titulem. Pokud tomu tak je, je na jeho základě zahájena exekuce proti osobě, která je v tomto exekučním titulu uvedena jako povinná.
Ohledně otázky doručování uvádíme, že pokud nebylo rozhodnutí o pokutě doručeno na sousedem uvedenou doručovací adresu a neproběhlo zde ani náhradní doručení, mohla by tu být eventuelně možnost žádat zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, a to z důvodu, že se rozhodnutí zatím nestalo vykonatelným. Bohužel však neznáme bližší okolnosti případu ani samotného správního řízení a doručování a proto nejsme schopni posoudit, zda je tato možnost v případě Vašeho souseda skutečně přípustná či nikoliv.
Pro úplnost uvádíme, že pokud je zdravotní stav Vašeho souseda natolik špatný, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky, může Váš soused požádat o odklad exekuce dle ust. § 266 občanského soudního řádu. Soud by této žádosti mohl vyhovět, pokud shledá, že jsou důvody pro odklad exekuce naplněné a pokud odkladem výkonu rozhodnutí nebude oprávněný vážně poškozen.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights