Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

mobiliární exekuce v případě, kdy je veden neukončený soudní spor

Vloženo: 22.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den, mám dotaz k provedení mobiliární exekuce, kterou u mne provedl před týdnem soudní exekutor, resp. jeho vykonavatel.. Na mé jméno byla vystavena 4.2.2022 exekuce v případě, kdy šlo o nesplacený firemní úvěr z roku 2020 na firmu, kde já jsem byl v době schválení úvěru jednatelem firmy a taktéž jsem v úvěrové smlouvě vedený jako aval. Proti exekuci jsem v únoru ve lhůtě podal odvolání, a soudní spor stále trvá a nebyl ukončený. Na základě exekuce mi byla dána plomba na rodinný dům v hodnotě přes 10 mil. Kč a zablokovány bankovní účty. Jen pro doplnění, jsem ženatý, s manželkou máme dohodu o rozdělení majetku, máme ve společné domácnosti dvě děti 12 a 14 let. Minulý týden mi u domu zazvonil soudní vykonavatel, že jde sepsat majetek a bude ho odvážet k zajištění. Řekl jsem mu, že u exekuce není ukončená, že jsem podal odvolání a stále probíhá soudní spor. On mi na to odpověděl že to na provedení exekuce a zajištění majetku nemá žádný vliv a že on může dále konat. Vpustil jsem ho tedy domů, kde následně sepsal bezmála 50 movitých věcí a ty také polepil jako exekučně zabavené (mimo jiné vybavení kuchyně, notebooky dětí, které mají ke školní výuce, kde např. dcera měla rozpracovaný tříměsíční projekt, sepsal i jejich psací stoly, židle a lampičky v dětských pokojích, skříně na oblečení, noční stolky, cestovní zavazadla, jejich snowboardy a skateboardy atd...). Když jsem chtěl alespoň dceři stáhnou školní data z notebooku, řekl že to mohu udělat do 10-ti dní u nich ve firmě (já jsem cca 100km od sídla daného exekutora…). Nabízel jsem mu do soupisu jiný, dražší notebook (který na soupisu nebyl, nevšimli si ho) místo toho dceřiného se školními projekty, řekl mi že není žádný handlíř a že to vyměnit nejde… Sepsal např. i moji motorku a čtyři přilby, a se dvěmi notebooky a jednou přilbou na moto, kterou si dal na hlavu, na motorce i rovnou odjel. Dal mi několik hodin, abych dovezl hotovost, jinak že odveze i zbytek věcí. Celková vymáhaná částka je cca 200.000 Kč, což já, nyní již rok navíc jako nezaměstnaný, nejsem schopen uhradit. Poskládal jsem 10.000 kč, a ty jsem mu ještě týž den předal. Mám tedy ještě jednu exekuci z podnikání, kde mám ale splátkovou dohodu a také ji splácím, 20.000 měsíčně… To jsem mu také řekl, že se chci domluvit na splátky, a ty budu i přes soudní spor splácet. Řekl mi, že splátky nejsou možné a ať dám dohromady co největší částku, že potom uvidí další postup… Dal mi týden na doplacení celého dluhu nebo jak řekl "maximální" částky. Další hotovost se mi tak rychle nepovedla dát dohromady a dnes mi vypršela ta týdenní lhůta. Volal jsem tedy vykonavateli, že další hotovost nemám, ale i přes to, že stále probíhá soud, nechci mít další problémy a chci se domluvit na splátkách. On mi řekl, že pokud dnes nevložím na účet nějakou větší částku peněz, zítra přijedou stěhováci se soudními vykonavateli a odvezou zbytek sepsaných věcí. Jsem z toho v naprosté depresi a bezmoci, šel jsem k právníkovi, sepsali jsme Návrh na odklad exekuce z důvodu probíhajícího soudního sporu a tento odeslali datovou schránkou na příslušného exekutora. Volal jsme toto tedy soudnímu vykonavateli, že by se tímto měli nejdříve zabývat a do sedmi dní se vyjádřit, než bude dále konat (jak mi řekl právník). On mi jen odpověděl, že to na jeho činnost nemá žádný vliv a že už zařizuje odvoz zabavených věcí. Takže když to shrnu, mám exekuci, u které jsem se odvolal a soud stále probíhá. Dali mi plombu a dům v hodnotě přes 10 mio Kč, odvezli motorku v hodnotě přes 100t Kč, sepsali dalších skoro 50 věcí z domácnosti, včetně manželčiných a mých dětí, vybavení dětských pokojů a potřeb pro výuku. Chci dluh splácet, ale vykonavatel chce přesto vše odvézt. Podal jsem dle platných právních předpisů Návrh na odklad exekuce, na který jsem zatím nedostal odpověď. Teď čekám, kdy mi zazvoní „stěhováci“ u domu, udělají ostudu po celé ulici, a odvezou vybavení domu, vyhážou dětem oblečení ze skříní, učebnice a sešity ze stolů atd., a vše odvezou… Právník mi tedy ještě připravil stížnost na podjatost, kterou jim mám, v případě že přijedou dát, a poté ji rovnou odeslat exekutorovi, na exekutorskou komoru atd. datovou schránkou… Radil mi tedy, abych to odeslal rovnou, ale nechci je „zbytečně dráždit“, kdyby na mě třeba jen dělal psychycký nátlak, a pro věci třeba nepřijedou. A konečně tedy můj dotaz. Pokud jsem podal Návrh na odklad exekuce, stále probíhá soud, mám zajištěné výše popsané věci, má přesto vykonavatel nárok na vstup do mého domu a odvoz těchto věcí? A pokud tedy přijede, já mu předám podepsanou stížnost na podjatost a nevpustím ho dovnitř, má nárok na vstup a odvoz sepsaných věcí? Je standartní a právně v pořádku, aby vykonavatel odjel na zabavené motorce se zabavenou přilbou na hlavě? Má nárok na sepsání a odvezení nábytku a věcí z pokojů nezletilých dětí, které slouží k jejich výuce atd.? Má vůbec právní nárok na odvoz sepsaných věcí, když má již mmj. zajištěnou nemovitost ve více než 50-ti násobné hodnotě? Předem Vám velice děkuji za čas a odpovědi na mé dotazy, jsme zoufalý a nevím si rady. Bohužel, za mou chybu v podnikání, kterou jsem udělal před několika lety, budou nyní „pykat“ mé děti a rodina. Žena ani děti ještě o možném odvozu vybavení našeho domu neví, nedokážu si vůbec představit, jaký stres a trauma jim to způsobí… Já sám mám už „něco za sebou“, a jsem na pokraji sil a nervového zhroucení… Případně tedy budu rád i za každý odkaz na právníky nebo firmu, kteří této problematice odborně rozumí a se kterými bych to mohl konzultovat, samozřejmě i jako placenou službu. Moc rád bych tyto své problémy jednou pro vždy vyřešil a vrátil se do „normálního“ života. Děkuji a jsem s pozdravem.
Text odpovědi: Dobrý den, exekučním titulem je kromě jiného také pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu. Není tedy možné, aby probíhala exekuce pro dluh, o kterém probíhá řízení u soudu, v němž o předmětném dluhu ještě nebylo rozhodnuto pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Účinkem včasného a řádného podání odvolání je také to, že rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, nenabude do doby rozhodnutí o odvolání právní moci a vykonatelnosti. Z uvedeného pravidla však existují také výjimky. Vzhledem k tomu, že neznáme podrobnosti případu, nemůžeme vyloučit, že ve věci nastala předběžná vykonatelnost rozhodnutí soudu (tu nelze odvrátit ani odvoláním), případně, že rozhodnutí nabylo částečné právní moci a vykonatelnosti. Nelze vyloučit ani možnost, že je exekuce vedena pro jiný dluh než pro ten, pro který je v současné době vedeno soudní řízení. Účinkem odkladu exekuce učiněného dle ust. § 266 občanského soudního řádu je, že exekutor nemůže provést úkony bezprostředně směřující k vynucení povinnosti dlužníka, a to žádným ze zákonem stanovených způsobů provedení exekuce. Pokud tedy bude odklad exekuce povolen, exekutor nemůže věci vzaté do soupisu prodat. Pokud by exekutor věci odvezl, byl by také povinen zajistit jejich uskladnění a ochránit tyto věci před poškozením. V současné době je možné odvrátit mobiliární exekuci také dle ust. § 54 odst. 7 exekučního řádu. Podmínkou je  aby povinný písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o provedení soupisu, sdělil exekutorovi, že bude zasílat každý kalendářní měsíc na zvláštní účet k uspokojení pohledávky vymáhané v exekuci prodejem movitých věcí peněžní prostředky nejméně ve výši 1500 Kč. V takovém případě může exekutor odložit mobiliární exekuci. Exekutor však exekuci neodloží přesáhne-li zjištěná cena všech movitých věcí povinného pojatých do soupisu zjevně třicetišestinásobek částky zasílané povinným exekutorovi. I v případě, že exekutor návrhu vyhoví a mobiliární exekuci dle ust. § 54 odst. 7 exekučního řádu odloží, odklad nebrání exekutorovi provést exekuci jinými dalšími zákonem stanovenými způsoby (srážky ze mzdy, nebo prodej nemovité věci atd.). Ke stížnosti na postup exekutora uvádíme, že samotná stížnost na podjatost nemá vliv na oprávnění exekutora na vstup do prostor, kde se nachází věci povinného a na odvoz těchto věcí. Ohledně způsobu odvozu zabavených věcí máme za to, že by exekutor sám neměl v zabaveném vozidle odjet. Exekutor pokud věc převzal, odpovídá za případné škody vzniklé na zabavené věci a proto by i v případě dopravních prostředků měl zajistit jejich odvoz třetí osobou disponující oprávněním k převozu vozidel. K možnosti zabavit věci nezletilých věcí uvádíme, že z výkonu rozhodnutí jsou ve smyslu ust. § 321 občanského soudního řádu je vyloučeno obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud ovšem hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Pokud se tedy jedná o luxusní vybavení, lze i tyto předměty zabavit. Dále nelze dle výše citovaného ustanovení občanského soudního řádu mobiliární exekucí postihnout ani studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, Doplňujeme také, že  výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny rovněž běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, dále  zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce a také zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. K možnosti zajistit nemovitost uvádíme, že exekutor může exekuci provést pouze zákonem stanovenými způsoby. K vymožení pohledávky však může použít jeden nebo také více způsobů provedení exekuce zároveň. Exekutor je také povinen postupovat tak, aby nedošlo k zjevně nepřiměřenému výkonu rozhodnutí. Proto ust. §58 odst. 2 exekučního řádu stanovuje pořadí, v němž exekutor může přistoupit k realizaci výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení penžité částky jednotlivými způsoby provedení exekuce: a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a), c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c). Způsob provedení exekuce určí exekutor. Pokud tedy nedisponujete zabavitelnými peněžními prostředky a příjmy dle písm. a) adle písm. b), exekutor přistoupí k exekuci prodejem movitých věcí. V případě, že ani tímto způsobem nebude možné vymáhanou částku uspokojit, přistoupí exekutor k prodeji nemovité věci. V případě, že vlastníte pouze nemovitost, ve které bydlíte, mohl by exekutor realizovat i prodej této nemovitosti. Samotné zajištění nemovitosti ještě nemusí vést k jejímu prodeji, pokud dojde k uspokojení pohledávky některým z jiných způsobů provedení exekuce. Mgr. Erika Turzová Baloghová