Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

MOBILIARNI EXEKUCE INVALIDY

Vloženo: 09.03.2022
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den.Mám švagra invalidního ve třetím stupni,silná epilepsie.Je vlastníkem motorového vozidla,které je využíváno k cestám k lékaři a pro potřeby rodiny,kdy já funguji jako řidič.Dnes mu přišel protokol o soupisu věcí a zařazení vozidla do dražby.Odesílatel Judr.Podkonický.Na webu jsem našel,že podle novely Ex.řádu by u invalidů by mobiliárnì EXEKUCE neměly být nařizovány.Prosím o radu jak postupovat dále a jestli je možno toto zastavit.
Text odpovědi:
Dobrý den, dle ust. § 67 odst. 1 písm. b) exekučního řádu se v případě invalidních důchodců může mobiliární exekuce dotýkat pouze takových věcí, jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Motorové vozidlo by takovou postižitelnou věcí mohlo být. Zda motorové vozidlo je ve smyslu výše citovaného ustanovení exekučního řádu postižitelnou věcí se bude posuzovat případ od případu. Ve smyslu ust. § 322 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu však nelze výkonem rozhodnutí postihnout zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. Pokud tedy vozidlo splňuje tuto podmínku, nelze jej v rámci exekuce zabavit. Pokud by tedy vozidlo spadalo do jedné z výše uvedených kategorií, lze ve věci podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle ust. § 321 a ust. § 322 občanského soudního řádu vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights