Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

mobbing a bossing

Vloženo: 14.10.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
existuje způsob, jak se účinně bránit proti skrytému a velmi rafinovanému šikanóznímu chování na pracovišti ze strany kolegyň a vedení školy?
Mé trápení začalo začátkem roku 2013 v pracovním kolektivu pedagogů jedné základní školy.Pracovala jsem tam jako asistentka pedagoga.Už nebudu popisovat, co všechno se mi tam dělo, spíše chci poukázat na to, co všechno jsem v dané situaci podnikla a jaký byl výsledek.Když jsem pochopila závažnost situace, sebrala jsem všechnu svou odvahu a začala jsem se bránit, chtěla jsem to celé šílenství nějak zastavit.Koncem ledna jsem emailem napsala stručné oznámení na ČŠI,také na Inspektorát práce.Jedinou odpověď jsem dostala z ČŠI a to, že interpersonální záležitosti nespadají do jejich kompetence.V březnu jsem záležitost osobně konzultovala v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem také dostala kontakt na o.s.Společně k bezpečí.Ty jsem kontaktovala emailem v dubnu a pomohli mi alespoň psychologickou podporou, neboť se situace stále vyhrocovala a bylo těžké to dennodenně snášet.Celé to trápení trvalo od ledna do června letošního roku,prakticky denně.Nakonec jsem právě z tohoto důvodu ve škole skončila. Několikrát jsem se snažila promluvit s vedením školy a řešit to i s nimi, avšak neúspěšně.Začátkem července jsem osobně zašla na Oblastní inspektorát práce a dostala jsem radu-zkusit napsat stížnost dle §276 odst.9 ZP, co nejpřesněji a nejkonkrétněji.Což jsem učinila.Ještě před odchodem byla má stížnost veřejně celým pedag.sborem projednávána.A se mnou osobně projednána poslední týden v srpnu ředitelkou školy.Byl učiněn písemný zápis, který jsem dostala také.Jaké však bylo mé rozčarování, když místo omluvy či jiné satisfakce, o které jsem s ní mluvila, jsem zač.září obdržela písemné upozornění, že jedna z učitelek, kterou jsem ve stížnosti uvedla, si najala advokáta a ten mě důrazně žádal, abych přestala cokoli v dané záležitosti podnikat a upozornil mě také, že z mé strany už jde o trestný čin pomluvy nebo min.přestupek...Takže z oběti se stal nakonec viník.Vyšla jsem ze sebe, sebrala svou odvahu, bránila jsem se proti opravdu drsnému příkoří a výsledek? Každý na koho jsem se obrátila, mě z mého počínání odrazoval,prý na to zákon nepamatuje, prý nemám žádnou šanci, neboť takovéto věci se velmi těžko prokazují, prý je to i nebezpečné a může se to obrátit proti mě...prý mám odejít, bez hořkosti a zapomenout.Takové a podobné rady jsem dostávala od kompetentních lidí a úřadů, které jsem oslovila.Neměla jsem a nemám dosud peníze na právníka, abych se mohla bránit u soudu. Věřila jsem však v jistý vyšší princip mravní a že když je právo na mé straně,dožene nakonec svědomí konkrétních osob k určité revizi svého chování.Nestalo se tak.A tak jsem jedinou obětí já sama-byla jsem zostuzena,lidsky degradována,poznamenalo mě to i zdravotně, přišla jsem o práci a nakonec čelím i výhrůžkám renomovaného právníka.Nejspíše jsem obětí i vlastní naivity.Ne, už opravdu nechci v této záležitosti nic dalšího podnikat. Jsem z toho venku a nechci se už soudit, nemám potřebu se mstít, nežádám dokonce ani žádnou satisfakci. Nemám na to ani víc sil, ani finančních prostředků. Z této neuvěřitelné zkušenosti mi je už jen velmi smutno. Nestačí mít zákony a dodržovat je,příp.vymáhat. Aby spravedlnost nebyla slepá, je třeba se naučit i zákonům nepsaným, lidským. Pokud mi můžete na mou otázku odpovědět, případně reagovat na můj podnět, budu velmi ráda.
S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
diskriminační jednání i jednání, které nelze za diskriminaci považovat, je definováno v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Dojde-li podle § 10 tohoto zákona k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Vzhledem k tomu, že již u zaměstnavatele nepracujete, mohla byste se soudní cestou domáhat zřejmě jen přiměřeného zadostiučinění.

V dopisu neuvádíte, v jakém jednání vůči Vaší osobě jste diskriminační jednání v zaměstnání spatřovala. Pouze z Vašeho dopisu vyplývá, jaké kroky jste v té věci učinila. Podle našeho názoru jste, kromě řešení případu soudní cestou, vyčerpala prakticky všechny možnosti dané naším právním řádem. Vzhledem k tomu, že Vám zřejmě všechny subjekty, na něž jste se se svým problémem obrátila, sdělily, že by se diskriminace vůči Vaší osobě jen těžko prokazovala, domníváme se, že by soudní spor nebyl pravděpodobně úspěšný.

Litujeme, že Vám nemůžeme sdělit příznivější zprávu.
S pozdravem,
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights