Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

místo bydliště

Vloženo: 29.03.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Může exekutor zabavit majetek i na jiném místě než je trvalý pobyt dlužníka? Popřípadě jak tato exekuce probíhá na místě, kde smluvní vztah má jiný podnájemce a dlužník jen přebývá?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě tzv. mobiliární exekuce, tedy exekuce prodejem movitých věcí, může exekutor vstupovat do všech místností, v nichž má dlužník své movité věci (ust. § 325a a ust. § 326 občanského soudního řádu). Exekutor tedy může vstoupit i do nemovitostí, v nichž sice dlužník nemá své trvalé či faktické bydliště, ale nachází se zde jeho majetek.
Exekutor tyto věci dlužníka pojme do soupisu, přičemž je může (ale nemusí) ponechat na místě. Poté dojde k prodeji těchto movitých věcí.
V případě že exekutor pojme do soupisu věc náležící jiné osobě než dlužníkovi, může tato osoba- skutečný vlastník věci podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh se podává ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu.
V případě, že exekutor tomuto návrhu nevyhoví, může navrhovatel (vlastník věci) podat žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu. Žalobu je třeba podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu.
Jak návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, tak i žaloba na vyloučení věci musí být řádně doložené důkazy prokazujícími vlastnictví navrhovatele.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights