Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Manžel má exekuci, jsme v rozvodové řízení, nyni mám pozastaven účet i ja

Vloženo: 09.11.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
s manželem se od února rozvadime, vzhledem k tomu že ještě nemáme rozhodnuto o dětech, jsme manželé stále.
Na manžela byla narizena exekuce na majetek a následný prodej nemovitostí. Přislíbil exetutorovi, že dluh zaplatí a nestalo se. Nyní jsem dostala i já příkaz v bance a nemám možnost financí pro sebe a zajištění děti, které máme prozatím ve střídavě péči, z mého účtu je inkaso na stravu ve školní jídelně staršího syna a stravné a školkovné pro mladšího syna, plus pojištění děti.
Mam nějakou možnost, aby mi účet odblokovali, jelikož životní min. mám vzhledem k soudnímu sporu o děti a rozvodu jen 6800,- a pouze jednou v trvání exek. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel z Vašeho dotazu nevyplývá kdy dluh manželovi vznikl a zda tedy spadá do společného jmění manželů (dále jen "SJM") či nikoliv.

Pokud dluh vznikl za trvání manželství, lze jej vymáhat po obou manželích z celého majetku SJM, tedy lze zcela postihnout i Váš účet.

V případě, že dluh vznikl pouze jednomu z manželů ještě před uzavřením manželství, případně se jedná o dluh pouze jednoho z manželů plnit výživné nebo o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů, lze exekučně postihnout majetek v SJM pouze do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku.
Blokace Vašeho účtu je tedy i v takovém případě oprávněná, neboť se na ní nachází peněžní prostředky náležící do SJM.
Ve smyslu ust. § 304b občanského soudního řádu však máte právo žádat banku o vydání částky odpovídající polovině peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, převyšuje-li tato částka dvojnásobek životního minima jednotlivce (tedy částku 6.820,- Kč). Pokud tato částka nepřevyšuje částku dvojnásobku životního minima jednotlivce, máte nárok na vyplacení zmíněné částky dvojnásobku částky životního minima jednotlivce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights