Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

manko v době nepřítomnosti

Vloženo: 22.05.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, se zaměstnavatelem jsme se na mou žádost z důvodu organizačních změn dohodli na ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel mé žádosti dne 19. 3. 2014 vyhověl s tím, že od tohoto dne již do práce následující dva měsíce chodit nemusím a do konce března si mám vybrat dovolenou. Ještě tentýž den jsem musela odevzdat klíče a předat práci. Od tohoto dne nemám na pracoviště přístup. Nyní když se blíží ukončení výpovědní lhůty a vyřizuji si svůj výstup se dozvídám, že dne 22. 4. 2014 proběhla za vedení nové vedoucí od 1. 3. 2014 inventura, kde bylo zjištěno manko (cca 160 000Kč), skladoví pracovníci dostali výpověď a vinu se snaží svalit na mě. Má poslední inventura byla v polovině ledna zcela v pořádku a od 19. 3. 2014 jsem navíc neměla do práce přístup. Údajně to řeší i policie, ale mne nikdo k dnešnímu dni nekontaktoval a ani mě o této skutečnosti nikdo neinformoval. Přitom je to již měsíc stará záležitost. Jak se mohu proti tomuto obvinění bránit? Navíc přechodem na nový PC systém již za mé přítomnosti bylo upozorňováno vedení organizace na systémové potíže ve skladovém hospodářství. Jsem přesvědčená o tom, že se jedná o systémové pochybení. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda Vám ohledně manka přišlo od zaměstnavatele něco konkrétního či zda to pro Vás má nějaké konkrétní důsledky v souvislosti s ukončením pracovního poměru. Může se jednat o spekulace a nesprávné informace šířící se po firmě.
 
Pokud by skutečně zaměstnavatel podal trestního oznámení a manko by řešila policie, určitě by Vás policie přímo kontaktovala a pozvala k výslechu. Pokud by se tak stalo, na výslech se dostavte a vypovídejte, zmiňte se určitě i o systémových potížích PC. Podle toho, co píšete, se však domníváme, že Vám manko nemůže být kladeno za vinu a bude velmi těžko prokazatelné, že manko jste způsobila pouze Vy v době, kdy jste ještě pro zaměstnavatele vykonávala práci. Prokázání viny je pro trestněprávní odpovědnost nezbytné.
 
V dotazu neuvádíte, zda máte se zaměstnavatelem podepsánu dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (krátce jen dohoda o odpovědnosti za schodek). Uzavření dohody má značný vliv na případné právní důsledky při vzniku manka a zejména na výši škody, kterou musí zaměstnanec zaměstnavateli nahradit, je-li za škodu odpovědný. V případě, že by Vás zaměstnavatel kontaktoval a žádal náhradu škody (manka), ověřte, zda máte dohodu uzavřenu. Braňte se také tím, že jste vedení organizace upozorňovala na systémové potíže, což má na vznik odpovědnosti za škody taktéž vliv. Nemáte-li dohodu o odpovědnosti uzavřenu písemně, je zaměstnavatel povinen jednoznačně prokázat, že jste škodu způsobila pouze Vy (§ 250 odst. 3 zákoníku práce) a taktéž nemůže žádat náhradu škody v plné výši, nýbrž maximálně pouze částku rovnající se 4,5 násobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým byla způsobena škoda. Jestliže by však  v písemné formě byla uzavřena dohoda o odpovědnost za schodek, pak je situace opačná (zaměstnanec odpovídá za škodu v plné výši a musí prokázat, že schodek vznikl bez jeho zavinění).
 
S pozdravem,
 
Tým Iure
 

Partneři

 

European Digital Rights