Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

manko křivě obvinění

Vloženo: 20.01.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, prosím o radu, jak se bránit nespravedlivému obvinění z manka. Asi 3 roky jsem pracovala v prodejně obuvi. Při nástupu byl obrovský chaos a za provozu jsme dělali inventuru. Předchozí prodavačka udělala bohužel obrovské manko okolo 900000,-. od roku 2012 nebyla paní manažerka schopná úplně srovnat stav skladu a vyrovnat opravdovou inventuru. A teď to chtějí po mě částečně zaplatit. Navíc v inventurním soupise jsou položky, které mi chybí, ale zase pod jiným kódem mám přebytky a ty přebytky mi paní majitelka smazala do pomyslného svého skladu a nevyrovnala mi to s chybějícím zaměněným zbožím. Nyní po mě chce uhradit asi 20000,- přitom je jasné, že jsou pouze špatně prohozené kódy v inventuře a jsou zaměněné. Prosím poradíte mi, jak se proti tomuto případu mohu bránit? Navíc tam je kamerový systém , kde je jasné, že jsem si domů žádné boty neodnesla ani na černo neprodala.. Kopie inventur mám schované, ale nepodařilo se mi nikde dohledat pohyby zboží, které jsem měla navíc v přebytku a které mi ze skladu vyndali, bez mého vědomí..Navíc jsem při inventuře měla vždy svědka. Inventurní seznam jsme ani nepodepsali, takže ani oficiálně by neměl platit ne? Bohužel je to můj minulý zaměstnavatel a asi se mi chce mstít, že jsem odešla za lepším.. Děkuji předem za odpověď 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
ve Vašem případě je důležité, zda jste v práci podepsala písemnou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti) dle ust. § 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jestliže s Vámi byla dohoda podepsána, pak podle zákona odpovídáte za schodek vzniklý z inventury zboží v plné výši. Odpovědnosti za schodek (manko) se podle zákoníku práce můžete zprostit pouze tak, že prokážete, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez Vašeho zavinění, zejména, že Vám bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat. K tomu by mohly posloužit kopie dokumentů, které máte a případně i výslech dalších zaměstnanců.
 
Při uzavření dohody, jakož i při jejím zániku (tzn. i při skončení pracovního poměru) je povinnost provést inventarizaci. Neprovedení inventarizace má pro zaměstnavatele ten důsledek, že musí jinými důkazními prostředky prokázat stav hodnot, za které zaměstnanec převzal hmotnou odpovědnost a skutečnost, že ke škodě došlo.  V případě pochybností o správnosti inventarizace je nutné zjišťovat okolnosti, za kterých došlo k převzetí zboží a zda inventarizace byla provedena způsobem odpovídajícím zákonu o účetnictví. V případě soudního sporu jsou zkoumány doklady o inventurách a prováděny výslechy zaměstnanců, kteří inventuru prováděli.
 
Výjimkou je situace, kdy na pracovišti pracují zaměstnanci se společnou odpovědností. Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací. Seznam inventarizace musí být podepsán osobami, které ji prováděli, tzn. těmi, kteří odpovídají za provedení inventarizace.
 
Pokud dohoda uzavřena nebyla, pak ze zákona odpovídáte pouze za škodu maximálně do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného výdělku. Musí se jednat o škodu, kterou zaměstnavateli způsobil zaměstnanec zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. Navíc zaměstnavatel je v takovém případě povinen prokázat zavinění zaměstnance, tzn. ve Vašem případě by zaměstnavatel musel jednoznačně prokázat, že za chybějící zboží nesete odpovědnost pouze Vy.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights