Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Majetek bytného,který má zapsaný ve snlouvě o pronájmu

Vloženo: 06.10.2018
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den,byla u mě provedena exekuce na majetek.Bydlím v pronajatém bytě ve kterém je nábytek pronajímatele.Máme vše nafocené a zapsané ve smlouvě o pronájmu.Když jsem to ukazala exekutoroj řekl mi ,že ho to nezajímá.Může tedy tento nábytek oblepit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
mobiliární exekucí lze postihnout pouze movité věci, které jsou ve vlastnictví povinného. Pokud exekutor zahrne do soupisu věc, která povinnému nenáleží, může se ten, jemuž svědčí vlastnické právo k věci, domáhat vyškrnutí této věci ze soupisu. Návrh lze podat u exekutora do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel (vlastník věci) dozvěděl o tom, že jeho věc byla do exekučního soupisu zahrnuta. O návrhu na vyškrnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů ode dne, kdy mu byl návrh na vyškrnutí doručen. V případě, že exekutor takovému návrhu nevyhoví, může vlastník věci podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věcí věcí z exekuce, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým návrhu vlastníka věci nevyhověl. Od podání návrhu na vyškrnutí věci ze soupisu do uplynutí lhůty pro podání žaloby a po dobu řízení o žalobě nemůže exekutor dotčené sepsané movité věci prodat. K návrhu i k žalobě je potřeba doložit listiny prokazující vlastnické právo navrhovatele k věci.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights