Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Lhůta pro ukončení exekuce

Vloženo: 16.05.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, Byla nám nařízena exekuce na účet,od 21.3.2014 trvá blokace na úctu. Od té doby se nám nikdo ne ozval,ani exekutor,ten se zatím vůbec ne ozval.Dostali jsme pouze dopis od OSSZ ,že pohledávkách je předána k vymáhání,proběhla blokace úctu,od té doby nic. Je takto dlouhá lhůta k ukončení exekuce v pořádku?Podotýkám,že peněžní prostředky na úctu jsou,zůstatek je vyšší než pohledavka. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
takto dlouhá lhůta pro odblokování účtu a ukončení exekuce v pořádku není. Doporučujeme se písemně i telefonicky obrátit na exekutorský úřad a požádat o ukončení exekuce a odblokování účtu. Je nutné počítat s tím, že aby došlo k ukončení exekuce, je nutné uhradit nejen dluh samotný, ale i vzniklé náklady. Na exekutorském úřadě proto předtím telefonicky ověřte, jaká je celková výše dluhu (a porovnejte, zda tedy skutečně byly na účtu prostředky k úhradě celkové částky) či zda nenastal jiný problém, který brání zastavení exekuce.
 
Podle občanského soudního řádu je banka povinna převést peníze na účet exekutorského úřadu ve dni následujícím po dni, kdy jí bylo doručeno vyrozumění o právní moci exekučního příkazu či po dni, kdy byly peněžní prostředky na účet vloženy/připsány. Můžete tedy v bance ověřit, zda a kdy peníze byly exekutorskému úřadu odeslány.
 
Dále podle § 46 odst. 8 exekučního řádu platí, že exekutor je povinen po skončení exekuce (tj. poté, co mu byly připsány peníze z banky) vyhotovit a rozeslat oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla uložena nějaká povinnost. Oznámení je povinen zaslat také Vám (povinnému), jestliže o to požádáte a dle zákona by tak měl učinit neprodleně.
 
Jestliže by exekutor na Vaše žádosti nereagoval, podejte návrh na zastavení řízení z důvodu uhrazení vymáhané částky a dále máte právo podat na něj stížnost k některému anebo všem následujícím orgánům vykonávajícím dozor:
 
1) k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu je exekutor jmenován
2) k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má povinný bydliště (tj. v jehož obvodu byla exekuce zahájena)
3) na Exekutorskou komoru ČR
4) na Ministerstvo spravedlnosti ČR
 
Ohledně této možnosti taktéž doporučujeme přečíst si náš článek:
 
http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekuto
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 
 

Partneři

 

European Digital Rights