Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Kouření na pracovišti

Vloženo: 13.05.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně kouření na pracovišti. Pracuji ve firmě, kde vedoucí dlouhodobě tolerují kouření zaměstnanců na pracovišti. V Zákoníku práce, a nejen tam, je nicméně kouření jasně vymezeno, včetně povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům nekuřákům.

Chci se zeptat, může být neřešené kouření na pracovišti důvodem, abych mohl dát (bez rizika nějakého postihu) okamžitou výpověď z důvodů porušení Zákoníku práce ze strany zaměstnavatele? Vyhnout se tím tedy výpovědní lhůtě? Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. Zvažuji jiné zaměstnání.

Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zákoník práce skutečně ve svém ust. § 106 odst. 4 písm. e) ukládá zaměstnancům aby nekouřili na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Ust. § 103 odst. 1 písm. l zákoníku práce pak ukládá zaměstnavateli aby zajistil dodržování zákazu kouření na pracovištích.

Nezajištění dodržování zákazu kouření ze strany zaměstnavatele však není důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze z důvodů uvedených v ust. § 56 zákoníku práce, tedy z následujících důvodů:

a) zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Váš případ nespadá ani pod jeden z výše uvedených zákonných důvodů. Můžete však podat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou dle ust. § 50 odst. 3 zákoníku práce, případně rozvázat pracovní poměr dohodou.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights