Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Koupil jsem auto od člověka v exekuci

Vloženo: 16.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den, koupil jsem auto od člověka, který ho vlastnil Asi 7 dnů. Po měsíci přišel dopis od exekutora, abych poskytnul dokumenty o nabití, kupní smlouvu, velký technický průkaz, vše kopie. Jaké jsou možnosti, že o auto nepřijdu. V kupní smlouvě je psáno, že ze strany prodávajícího nic nebrání prodeji. Děkuji.
Text odpovědi:
Dobrý den,
vše bude záviset na tom, zda byla exekuce zahájena před, nebo teprve po uzavření kupní smlouvy. V případě, že v době uzavření kupní smlouvy na vozidlo nebylo ještě proti majiteli vozidla zahájeno exekuční řízení, vozidlo jste řádně nabyl, a tedy jej exekutor nemůže ani zabavit. V případě, že již v době prodeje vozidla byl majitel vozidla v exekuci, a nebyla mu exekutorem udělena výjimka ze zákazu z nakládání se svým majetkem, uplatní se ust. § 44a exekučního řádu, dle kterého povinný nesmí po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, které povinný i přes tento zákaz učiní, je neplatné. V takovém případě by i kupní smlouva na vozidlo byla neplatná a Vy byste na základě výzvy exekutora byl povinen vozidlo exekutorovi vydat.
Mgr. Erika Turzová Baloghová