Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Koupil jsem auto od člověka v exekuci

Vloženo: 16.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den, koupil jsem auto od člověka, který ho vlastnil Asi 7 dnů. Po měsíci přišel dopis od exekutora, abych poskytnul dokumenty o nabití, kupní smlouvu, velký technický průkaz, vše kopie. Jaké jsou možnosti, že o auto nepřijdu. V kupní smlouvě je psáno, že ze strany prodávajícího nic nebrání prodeji. Děkuji.
Text odpovědi:
Dobrý den,
vše bude záviset na tom, zda byla exekuce zahájena před, nebo teprve po uzavření kupní smlouvy. V případě, že v době uzavření kupní smlouvy na vozidlo nebylo ještě proti majiteli vozidla zahájeno exekuční řízení, vozidlo jste řádně nabyl, a tedy jej exekutor nemůže ani zabavit. V případě, že již v době prodeje vozidla byl majitel vozidla v exekuci, a nebyla mu exekutorem udělena výjimka ze zákazu z nakládání se svým majetkem, uplatní se ust. § 44a exekučního řádu, dle kterého povinný nesmí po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, které povinný i přes tento zákaz učiní, je neplatné. V takovém případě by i kupní smlouva na vozidlo byla neplatná a Vy byste na základě výzvy exekutora byl povinen vozidlo exekutorovi vydat.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights