Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Když žiju v jednom domě s člověkem v exekuci

Vloženo: 01.11.2022
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den! Prosím o odpověď na situaci ve které se nacházím a to je, že žiju ve svém domě s člověkem o kterém jsem se přes výpis dozvěděla, že má 6 exekucí o kterých mi neřekl. Nemá zde trvalé bydliště a vše co v domě je, jsem pořizovala já. Bohužel na nějaké věci už nemám účty. Co to pro mě znamená, v jakém ohrožení je můj majetek, pokud se mi tu exekutoři objeví? Co dělat, ať si vše ochráním. Děkuji za odpověď!
Text odpovědi:
Dobrý den,
Exekutor může exekucí postihnout pouze věci dlužníka. V případě, že do soupisu pojme i věci patřící jiné osobě, může ten, jemuž svědčí právo k věci, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Návrh je vždy potřeba podložit důkazy o vlastnickémprávu k věci. Dle ust. § 68 odst. 2 exekučního řádu rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Je tedy zřejmé, že vlastnické právo lze doložit i jiným způsobem než pouze dokladem o zakoupení věci. V případě, že exekutor návrhu nevyhoví, může ten, komu svědčí vlastnické právo k věci podat žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Žalobu je rovněž potřeba doložit důkazy svědčícími o vlastnickém právu žalobce. I v tomto případě platí, že vlastnické právo lze prokázat i jinak než jen doložením dokladu o zakoupení věci (např. svědeckou výpovědí apod.).
Mgr. Erika Turzová Baloghová