Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Když žiju v jednom domě s člověkem v exekuci

Vloženo: 01.11.2022
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den! Prosím o odpověď na situaci ve které se nacházím a to je, že žiju ve svém domě s člověkem o kterém jsem se přes výpis dozvěděla, že má 6 exekucí o kterých mi neřekl. Nemá zde trvalé bydliště a vše co v domě je, jsem pořizovala já. Bohužel na nějaké věci už nemám účty. Co to pro mě znamená, v jakém ohrožení je můj majetek, pokud se mi tu exekutoři objeví? Co dělat, ať si vše ochráním. Děkuji za odpověď!
Text odpovědi:
Dobrý den,
Exekutor může exekucí postihnout pouze věci dlužníka. V případě, že do soupisu pojme i věci patřící jiné osobě, může ten, jemuž svědčí právo k věci, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Návrh je vždy potřeba podložit důkazy o vlastnickémprávu k věci. Dle ust. § 68 odst. 2 exekučního řádu rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Je tedy zřejmé, že vlastnické právo lze doložit i jiným způsobem než pouze dokladem o zakoupení věci. V případě, že exekutor návrhu nevyhoví, může ten, komu svědčí vlastnické právo k věci podat žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Žalobu je rovněž potřeba doložit důkazy svědčícími o vlastnickém právu žalobce. I v tomto případě platí, že vlastnické právo lze prokázat i jinak než jen doložením dokladu o zakoupení věci (např. svědeckou výpovědí apod.).
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights