Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Kamerový systém na pracovišti

Vloženo: 21.05.2021
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
pracuji v malé firmě zabývající se internetovým obchodem. Firma má 4 zaměstnance. Nikdy jsme neměli problémy v oblasti bezpečnosti ani jsme neřešili krádeže zboží. Přesto se zaměstnavatel v souvislosti se stěhováním do nových prostor a plánovaným přijetím nových zaměstnanců rozhodl pro instalaci kamerového systému ve všech firemních prostorách (sklad, showroom, kancelář). Pracuji na pozici fakturantky a v kanceláři je kamera namířená tak aby snímala celý prostor. Moje pracovní místo je tedy snímáno v průběhu celé pracovní doby. Nebyli jsme ani, jako zaměstnanci, řádně informováni o záměru instalace kamer. Otevřeně jsem vyjádřila svůj nesouhlas s odkazem na legislativu, podle které je instalace kamer v našem případě bez zákonného důvodu. Zaměstnavatel si ale stále stojí za svým rozhodnutím. Jakým způsobem mohu situaci řešit? Mám pocit, že cokoli udělám, stejně povede k narušení vztahů na pracovišti a budu nucena práci opustit. Měla bych v případě ukončení pracovního poměru nárok na odstupné? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud máte za to, že byly kamery instalovány zaměstnavatelem protiprávně, můžete se obrátit na na Státní úřad inspekce práce. v případě, že je kamerami pořizován i záznam, můžete se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ohledně nároku na odstupné bude záležet na tom, z jakého důvodu Vám bude pracovní poměr ukončen. Odstupné náleží pouze v případě, že je Vám ukončen pracovní poměr dle ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce.

V případě ukončení pracovního poměru z důvodu dle ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, tedy z důvodu, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, nebo se zaměstnavatel či jeho část přemisťuje, nebo z důvodu organizačních, náleží zaměstnanci odstupné ve výši:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

V případě, že je pracovní poměr ukončen dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy z důvodu, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights