Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

jaká částka může být stržena na exekuci při důchodu 10224,-

Vloženo: 23.02.2020
Text otázky: 

Dobrý den, mám důchod 10224,-Kč po stržení exekutorem dostávám 7793,-Kč. Kalkulačka nevím v kterém programu mě vypočítal cca 8600,- Prosím o zjištění, jaká částka má mě být správně vyplácena.
Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

výše nezabavitelné částky pro rok 2020 je 6.608,- Kč. Tato částka Vám zůstává. Bohužel nevíme, zda máte další vyživovací povinnost (např. vůči manželce). Jelikož se o takové povinnosti nezmiňujete, vycházíme z toho, že takovou povinnost nemáte.

Od částky 10.224,- Kč se tedy odečte částka 6.608,- Kč. Zůstatek činí 3.616,- Kč. Tato částka se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí na tři třetiny. Jedna třetina tedy činí částku 1.205,- Kč.

Z první třetiny jsou uspokojovány pohledávky nepřednostní, z druhé pohledávky přednostní a třetí třetina Vám bude vyplacena. Dále platí, že pokud druhá třetina nestačí k uspokojení pohledávky přednostní, bude tato uspokojena i z první třetiny.

Pokud je uspokojována pohledávka přednostní, mělo by Vám být v roce 2020 vyplaceno 7.813, -Kč. Pokud je v exekuci uspokojována pohledávka nepřednostní, mělo by Vám být vyplaceno 9.018,- Kč.

Přednostními pohledávkami jsou:

a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights