Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Jak zjistit informace o exekuci

Vloženo: 19.02.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jak by moje kamarádka mohla zjistit následující informace ohledně příkazu ke strhávání peněz ze sociálních dávek za dluh u společnosti O2:

- jaká je celková částka, kterou dluží,
- za co konkrétně dluží a jaké o tom existují doklady (podle jejího výkladu jde o dluhy jejího tehdejšího přítele, za kterého nebyla vdaná, a dluh by se na ni tedy vztahovat neměl),
- jak dlouho potrvá splácení, pokud bude strhávána částka uvedená ve vyrozumění, než bude dluh úplně splacen (včetně exekutorských poplatků a všeho dalšího),
- jestli má ještě nějaké jiné dluhy, které je potřeba splácet.

Abych vysvětlil, proč nepíše sama: v současnosti je bezdomovkyní žijící v chatrči na kraji města, neumí používat internet a celé věci příliš nerozumí. Dopis o strhávání části sociálních dávek, který jí přišel, například pochopila úplně špatně.

Napsal jsem podobný dotaz jejímu exekutorovi, na kterého mi dala kontakt, ale nedostal jsem odpověď. Pokud mi dokážete odpovědět vy, budu vám vděčný.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud má Vaše kamarádka k dispozici doklady k již zahájené exekuci, musí se skutečně obrátit se žádostí o sdělení výše vymáhané pohledávky na exekutora.

Co se týká informací o nalézacím řízení, tedy o řízení v němž byl vydán exekuční titul (nejčastěji rozsudek soudu), ty získá Vaše kamarádka u soudu, který věc rozhodoval. Ve vyrozumění o zahájení exekuce, pokud jej má Vaše kamarádka k dispozici, je uvedeno i to, který soud vydal rozhodnutí na jehož podkladě je exekuce vedena a také je zde uvedena spisová značka. Pokud tento doklad Vaše kamarádka k dispozici nemá, bude se muset obrátit přímo na exekutora, který by jí případně tyto informace mohl sdělit. Také se může obrátit na okresní soud v jehož obvodu má své trvalé bydliště. Na tomto soudu zjistí veškeré informace o řízeních, která byla proti její osobě v minulosti vedena a která jsou proti její osobě vedena v současnosti. Jakmile bude mít Vaše kamarádka k dispozici spisové značky těchto řízení, může se u soudu objednat na nahlédnutí do spisu. Ve spisovém materiálu pak budou založené veškeré dokumenty vztahující se k věci.

K jednání s exekutorem i soudy je oprávněná Vaše kamarádka. Vy tak můžete učinit pouze na základě plné moci. Bez ní Vám není exekutor ani soud oprávněn sdělit jakékoliv informace k řízením týkajícím se Vaší kamarádky.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights