Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Invalidní důchod a práce na zkrácený úvazek

Vloženo: 16.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den Vážení, Při hledání pomoci pro svou 26 letou dceru jsem narazil na velmi pěkně napsaný článek. Konkrétně se jedná o tento (https://www.c-m-t.cz/…ni/), obsahuje zejména právní pohled na problematiku souběhu invalidního důchodu a pracovního uplatnění. V závěru článku je shrnutí, "Závěrem lze říci, že člověk se zdravotním postižením může libovolně pracovat na místě, které si sám zvolí a uzpůsobí svým požadavkům". . Plně s tímto souhlasím, avšak v praxi je to často jinak. Doma od dvou let řešíme po očkování vadnou hexavakcínou zdravotní problémy naší dcery. Nejprve jsme "zvládli" 13 letou léčbu epilepsie, abychom dva roky po její vyléčení začali řešit psychotickou poruchu. Zatím, po třech letech úspěšně, nicméně zpětný návrat do života - pracovního procesu sebou nese řadu závažných rozhodnutí. Jedním z nich je v našem případě, zda má dcera "vzít" částečný invalidní důchod, který ji teď nabízí po třech letech léčby ošetřující lékař. Zatím jsme invalidní důchod s dcerou nechtěli, protože máme obavy, jak se na "pracovním trhu" s tímto "stigmatem" uplatní. V podstatě se nám jedná o to, jestli je to výhoda, nebo spíše nevýhoda. Chtěli bychom vás poprosit o radu, nebo alespoň nasměrování, jak získat informace, týkající praktických zkušeností při získávání pracovního místa u lidí s invalidním důchodem. Děkuji
Text odpovědi:
Dobrý den, naše právní poradna se zaměřuje zejména na právní problémy seniorů. Nejsme tedy specialisty na problematiku zdravotně postižených. Nicméně obecně platí, že příjemci invalidních důchodů (všech tří stupňů) mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a podle svých možností pracovat. V možnostech výdělečné činnosti jsou omezeni pouze svým nepříznivým zdravotním stavem, to znamená, že výdělečnou činností automaticky nezanikne nárok na důchod ani na výplatu důchodu. Skutečnost, že má někdo invalidní důchod může být pro zaměstnavatele i výhodou, neboť zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. Pro více informací a zkušenosti z rpaxi doporučuji spíše kontaktovat organizace, které se zabývají přímo pomocí zdravotně postiženým. Začít můžete u azstřešující organizace Národní rada osob se zdravotním postižením, která má i svoji webovou poradnu. Webové stránky najdete zde: https://nrzp.cz/.
S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. advokát

Partneři

 

European Digital Rights