Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Invalidní důchod 2.stupeň vs. výpověď

Vloženo: 08.06.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o radu. Maminka musela kvůli svému zdravotnímu stavu nastoupit na dlouhodobou léčbu. Nemoc nesouvisí s výkonem práce. Stále je zaměstnána; dělnice. Nyní ji byl přidělen poloviční důchod; 2. stupně.
Informace, které ji poskytla sociální pracovnice prý zní, že musí podat výpověď. Protože se domnívám, že tomu tak není, můj dotaz zní. Jak má postupovat u zaměstnavatele? Je povinen ji nabídnout pozici, kterou by mohla vykonávat? A pakliže takovou práci ji není schopen nabídnout má nárok na odstupné? A v jakých případech?

Předem vám děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 41 odst. 1, písm. a) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.
Zaměstnavatel může v takovém případě převést zaměstnance i na práci jiného druhu, než který byl v pracovní smlouvě sjednán, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil. Zaměstnavatel je ovšem povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

V případě, že k převedení na jinou práci nedojde, jedná se ze strany zaměstnavatele o jinou překážku v práci dle ust. § 208 zákoníku práce. Zaměstnanci tedy bude náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Ve smyslu ust. § 56 odst. 1, psím. a) zákoníku práce, pokud zaměstnavatel neumožní zaměstnanci v době 15 dnů ode dne předložení výše uvedeného lékařského posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro úplnost uvádíme, že zaměstnanec je také oprávněn zrušit pracovní poměr výpovědí dle ust. § 50 odst. 3 zákoníku práce. Důvod ukončení pracovního poměru zaměstnanec ve výpovědi může ale také nemusí uvést.
Ukončení pracovního vztahu ať již okamžitým zrušením nebo výpovědí, je pouze možností zaměstnance a je pouze na jeho vůli, zda této možnosti využije. Nárok na odstupné ani v jednom případě nevzniká.

Zákon ovšem také dává možnost zaměstnavateli rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který dle výše zmíněného lékařského posudku pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost, a to výpovědí dle ust. § 52 odst. 1, písm. e) zákoníku práce. V takovém případě nevzniká zaměstnanci nárok na odstupné (ust. § 67 a násl. zákoníku práce).

Závěrem uvádíme, že je také možné ukončit pracovní poměr písemnou dohodou dle ust. § 49 zákoníku práce. V takovém případě je pouze na vůli stran, zda si odstupné ujednají či nikoliv.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights