Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Insolvence a přepsání nemovitosti na pravnučku

Vloženo: 04.07.2022
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych darovat nemovitost své vnučce, vyrůstala v děckém domově a po odchodu z něj si nadělala dluhy, které nyní splácí(má insolvenci, ještě na 4 roky). Zajímalo by mě, jaký by byl postup ze strany insolvenčních správců, kdybych jí dům daroval. A zda je možné, místo vnučce, darovat dům její nezletilé dceři, tedy mé pravnučce a jestli by se darováním domu pravnučce, obešla vnuččina insolvence. Moc Vám děkuji za odpověď a za radu a přeji pěkný den. Alois
Odpověď:
Dobrý den,
jakýkoliv majetek, případně příjem, který dlužník za trvání insolvence nabude, by měl být ve smyslu ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona vydán k úhradě pohledávek dlužníka. Pokud tedy darujete nemovitost své vnučce, nelze vyloučit, že tento majetek bude použit na úhradu dluhů vnučky. Jelikož Vaše pravnučka v insolvenci není, její majetek zůstává insolvencí nedotčen.
S pozdravem
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights