Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Insolvence a přepsání nemovitosti na pravnučku

Vloženo: 04.07.2022
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych darovat nemovitost své vnučce, vyrůstala v děckém domově a po odchodu z něj si nadělala dluhy, které nyní splácí(má insolvenci, ještě na 4 roky). Zajímalo by mě, jaký by byl postup ze strany insolvenčních správců, kdybych jí dům daroval. A zda je možné, místo vnučce, darovat dům její nezletilé dceři, tedy mé pravnučce a jestli by se darováním domu pravnučce, obešla vnuččina insolvence. Moc Vám děkuji za odpověď a za radu a přeji pěkný den. Alois
Odpověď:
Dobrý den,
jakýkoliv majetek, případně příjem, který dlužník za trvání insolvence nabude, by měl být ve smyslu ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona vydán k úhradě pohledávek dlužníka. Pokud tedy darujete nemovitost své vnučce, nelze vyloučit, že tento majetek bude použit na úhradu dluhů vnučky. Jelikož Vaše pravnučka v insolvenci není, její majetek zůstává insolvencí nedotčen.
S pozdravem
Mgr. Erika Turzová Baloghová