Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

insolvence

Vloženo: 24.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, moc bych vás chtěl požádat o radu, protože si už opravdu nevím rady. V roce 2014 jsem podal návrh na povolení oddlužení. a návrh mi byl schválen. V té době jsem dědil ideální polovinu bytu, jejíž hodnota byla 700.000 Kč. Protože bratr souhlasil s prodejem bytu, informoval jsem insolvenčního správce a peníze z mé ideální poloviny pak použil k oddlužení. Co se týkalo přednostních pohledávek, uvedl jsem dluh na výživném na mou tehdy ještě nezletilou dceru (roč. 1998). Jak jsem i uvedl, přesnou výši dluhu jsem neznal. Insolvence skončila a já dne 28.7. 2016 u IS podal návrh na osvobození pohledávek. (dle pokynu ins. správce). Dne 29.7. 2016 IS vydal usnesení, kde "Dlužník se osvobozuje od placení pohledávek věřitelů" - "kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit " Usnesení nabylo právní moci dne 30.7. 2016. Můj problém spočívá v tom, že bývalá přítelkyně a matka naší dcery, ani soudní exekutor se s dluhem na výživném do insolvenčního řízení nepřihlásily. Bohužel v současné době mám stále exekuci na invalidní důchod a nevím, jak se tohoto problému zbavit. Podle mého názoru se jedná o porušení insolvenčního zákona. Neboť ani paní Dušková, ani soudní vykonavatel, přednostní pohledávku do insolvenčního řízení řádně nepřihlásily. Nechápu tedy, jak může být tato pohledávka nyní zpětně a exekučně vymáhána. Velice vás prosím, jak dále postupovat a jestli vůbec nějaké možnosti jsou. Velice vám děkuji, s pozdravem, JK

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona se osvobození od placení pohledávek nevztahuje na pohledávky věřitelů z titulu výživného ze zákona. Pohledávky na výživném musí být uhrazeny celé a lze je vymáhat exekučně i po skončení splněného oddlužení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights