Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

informování o nařízení exekuce - dopisem

Vloženo: 28.05.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, dočetla jsem se, že může exekutor vstoupit i do takového bytu, kde se dlužník trvale nezdržuje, ale kde má exekutor podezření, že by tam mohl mít dlužník, proti kterému je vedeno řízení, své věci. Například byt rodičů, kam si syn-dlužník chodí čas od času vyprat prádlo. Prosím o informaci, zda má exekutor v tomto případě povinnost písemně obeznámit na TÉTO adrese (dopisem), že se chystá nařízení exekuce, pokud dlužník neuhradí dluh - a to předtím, než vnikne do bytu za účelem soupisu movitých věcí. Nebo je nějaká jiná šance, jak se předem dozvědět o hrozící exekuci, která není adresovaná vám, ale která vás může potenciálně ohrozit, když v daném místě bydlíte? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zákon skutečně stanoví, že soudní exekutor je oprávněn učinit osobní prohlídku povinného, prohlídku bytu a jiných místností, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek. Rozhodujícím kriteriem je tedy, zda povinný má v bytě majetek a nikoli pouze trvalé bydliště. V § 325b občanského soudního řádu se dále stanoví, že každý, v jehož objektu má povinný svůj byt nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného, Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon rozhodnutí (tj. soudní či exekutorský vykonavatel) oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.
 
Zákon nestanoví exekutorovi povinnost, aby předem písemně vlastníka bytu informoval, že byl vydán exekuční příkaz prodejem movitých věcí a že tedy bude prováděn soupis věcí dlužníka. Taková povinnost by byla proti smyslu exekučního řízení, neboť v případě informační povinnosti by dlužník mohl zmařit provedení exekuce tím, že by věci z bytu vystěhoval. Pokud má Váš syn (či jiná osoba, o kterou se ve Vašem případě jedná) dluhy a Vy se obáváte exekuce, pak doporučujeme nakupovat hodnotnější věci např. kartou či hradit bankovním převodem, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že věci náleží Vám a nikoli dlužníku. Uchovávejte proto raději veškeré doklady od hodnotných věcí.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 
 

Partneři

 

European Digital Rights