Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Hrubé Porušení nájemní smlouvy

Vloženo: 14.09.2021
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, nevím jestli píši správně, ale já s otcem máme problém. Dostaneme okamžitou výpověď z nájmu kvůli hrubému porušení smlouvy, majitel nám dnes oznámil, že zítra přijedou stěhováci, ale podle občanského zákoníku musí být výpověď nejdříve písemná, máte zkušenosti s touhle situací děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

výpověď z nájmu bytu musí být písemná a musím být doručena druhé smluvní straně. Ve výpovědi musí být uveden důvod výpovědi a v případě výpovědi pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce musí pronajímatel uvést, v čem toto zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce spatřuje. Pronajímatel je také povinen před doručením výpovědi vyzvat nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, případně odstranil protiprávní stav.
V případě, že pronajímatel ve výpovědi neuvede v čem spatřuje zvlášť závažné porušení povinností nájemce, případně nájemce nevyzve k odstranění závadného chování či protiprávního stavu, k výpovědi se nepřihlíží.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights