Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

hrozí mi exekuce i po 15 letech od rozvodu kvůli exmanželce.

Vloženo: 07.02.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Rozvedl jsem se v roce14.4.2006 2006 a vypořádali si soudně majetek již 21.9.2005 v roce 2005. Dne 2.2.2021 přišel dopis od exekutora bývalé manželce. Ta má od roku 2006 zde zrušen trvalý pobyt a od 28.6.2006 je hlášena na obecním úřadě. Dopis nebyl přebrán a byl vrácen poštou zpět exekutorovi. Z centrální evidence exekucí jsemzjistil, že je na ni vedeno několik exekucí. Nejstarší datum o vydání usnesení o vyrozumění o zahájení exekuce je 31.7. 2007. Hrozí mi něco ze strany exekutora?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

Váš dotaz je příliš obecný k tomu, abychom k němu mohli zaujmout stanovisko. Obecně platí, že exekuci je možné zahájit do 10 let ode dne právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým byla uložena povinnost plnit.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights