Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Hmotná odpovědnost v zaměstnání

Vloženo: 09.09.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, pracuji jako vedoucí prodejny, 29.5.2018 jsem se v pozdních večerních hodinách dozvěděla, že budu přesunutá také jako vedoucí na jinou prodejnu. Nemohla jsem udělat inveturu, druhý den jsem musela převzít novou prodejnu. Na me první prodejně byl prý audit, nakonec to nebyl klasicky audit, ale celková invetura, předala jsem nové vedoucí majetek, jako PC židle, zápůjční zařízení. Do dnešního dne si majetek nepřevzala. Dneska na mě a lidi co dělali pode mnou zadala skodni události má chybějících prodejní zboží v celkové výši 22000. Podotýkám, že mé osobě a ani mým bývalým podřízeným nepřišlo za celé tři měsíce žádné vyjádření o proběhle inventure, která proběhla bez me účasti. Nemohla jsem cokoliv dohledat, vyjádřit se, prostě nic. Mám jako vedoucí hmotnou odpovědnost společnou spolu ze vesemi lidmi co pracují na prodejně.
Jak to prosím je, když mi zaměstnavatel nařídil přesun na jinou prodejnu, nedal mi ani 24hodin prostor pro invetarizaci, ta proběhla až bez mé účasti. Má na toto zaměstnavatel právo? Má povinnost bezodkladně informovat mě jakožto spolu zodpovednou osobu v pozic i vedoucí prodejny informovat o vzniklém manku?
Celé to na mě a mé podřízené působí dosti divné, až podvodne.Mam za to, že když se dělá invetura bez přítomnosti vedoucí prodejny, kdy škoda má jít právě za mnou, že toto mám vědět ihned a být přítomna invetarizaci. Je to tak? Mohu se nějak bránit, všichni vzniklou škodu odmítáme platit. Má vůbec zaměstnavatel právo na to, aby mě přesunul na jinou prodejnu bez toho, aby mě nechal řádně předat kompletní zboží? Když jsem se ptala svého nadřízeného, tak mi řekl, že to je jeho manažerské rozhodnutí a víc se bavit nechtěl. Děkuji za odpověď. Hezký den.

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
problematika odpovědnosti zaměstnance na svěřených hodnotách na základě uzavřené dohody o odpovědnosti je řešena v ust. § 252 a násl. zákoníku práce.
 
Obecně platí, že zaměstnanec je povinen nahradit schodek vzniklý na hodnotách, které mu byly svěřeny a s nimiž měl možnosto osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Zprostit se odpovědnosti se pak může zaměstnanec tehdy, pokud prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
 
Co se týče provedení inventury na pracovišti, kde je společně zavázáno dohodou o hmotné odpovědnosti více osob, je tato otázka řešena ust. § 254 odst. 2 zákoníku práce. Zde se uvádí, že zaměstnavatel je povinen provést inventuru , mimojiné, "při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance".
 
Zákoník práce však již neuvádí, že tento vedoucí zaměstnanec musí být u inventury přítomen.
Ze slovního výkladu citovaného § 254 odst. 2 ZP dovozujeme, že inventuru je povinen zaměstnavatel provést ke dni, k němuž skutečně dochází ke změně na vedoucím místě zaměstnance, tedy ke dni, k němuž byla nová vedoucí jmenována nebo určena jako vedoucí prodejny. Takový den se nemusel samozřejmě shodovat se dnem, k němuž jste byla převedena na jiné pracoviště.
 
Co však zákoník práce uvádí dále v ust. § 254 odst. 3 ZP je, že pokud je zaměstnanec převáděn na jiné pracoviště, může on sám požádat zaměstnavatele o provedení invetury. Tedy o provedení inventury ke dni, k němuž je převáděn na jiné pracoviště. Dle znění Vašeho dotazu jste o inventuru nepožádala, ani jste dokonce neodstoupila od dohody o hmotné odpovědnosti (právo odstoupit Vám vyplývalo z § 253 odst. 1 ZP). Pokud pak zaměstnanec o provedení invetury nepožádá, je bohužel povinen schodek zjištěný nejbližší inveturou na jeho dřívějším pracovišti nahradit.
 
Doporučujeme Vám vyžádat si od zaměstnavatele veškeré podklady k provedené inventuře a ke každé majetkové položce, jejíž schodek je Vám dáván za vinu, se písemně vyjádřit, s případným využitím možnosti zproštění odpovědnosti jak uvedeno v úvodu naší odpovědi.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights