Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Hmotná odpovědnost

Vloženo: 03.04.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
pracuji na DPP v muzeu jako recepční a pokladní, kde se na stejné pozici střídám s dalšími dvěma zaměstnankyněmi také na DPP. Všichni jsme nastoupili 1.9.2018. K datu 31.8.2018 byla provedena inventura, které jsme ale nebyli přítomni. Aktuálně přišel zaměstnavatel s požadavkem na podpis hmotné odpovědnosti, kdy ale
- zboží a ceniny ve formě vstupenek není zabezpečeno tak, abychom mohli odpovědnost přijmout. Zboží je přístupné v zásadě komukoliv, vstupenky jsou uloženy v místnosti, kde mimo nás 3 mají přístup i další osoby.
- hmotná odpovědnost je uzavírána jednotlivě, i když by měla být společná.
Všechny se zdráháme za těchto podmínek hmotnou odpovědnost podepsat. Můj dotaz konkrétně zní:
Máme za těchto okolností hmotnou odpovědnost podepsat či si dát podmínky, tak jak jsou uvedeny v zákoníku práce a pak teprve podepsat tzn. že,
- bude společná hmotná odpovědnost
- bude provedena inventura
- budou řádně zajištěny podmínky pro naplnění požadavků hmotné odpovědnosti tzn. řádné zajištění zboží, cenin atd.

děkuji předem za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

obecně můžeme pouze doporučit, abyste před uzavřením dohody trvaly na dodržení zákonných podmínek pro uzavření dohody o odpovědnost za svěřené hodnoty.

Dle ust. § 254 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen provést inventuru při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Zaměstnavatel tedy nemá jinou možnost než tuto inventuru provést.

Podmínkou pro uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty je dle ust. § 252 odst. 1 zákoníku práce to, že zaměstnanec má možnost po celou dobu osobně disponovat se svěřenými hodnotami. Osobní dispozice zaměstnance s hodnotami určenými k obratu nebo oběhu je charakteristickým znakem tohoto odpovědnostního vztahu, neboť má-li zaměstnanec snášet riziko, že v případě zjištění schodku uhradí zjištěnou škodu v plné výši bez jakékoliv limitace, musí mít k tomu vytvořené odpovídající pracovní podmínky

V případě, že bude víc zaměstnanců nakládat se stejnými svěřenými hodnotami je na místě společná hmotná odpovědnost dle ust. § 253 odst. 1 zákoníku práce. Tato skutečnost by měla být uvedena také v uzavírané dohodě odpovědnosti za svěřené hodnoty.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights