Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Firemní zkoušky jen pro někoho?

Vloženo: 03.08.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den.Pracuji 4 roky ve firmě,zabývající se výrobou vzduchotechniky.Na pozici ,,dělník ve výrobě,,Firma čítá cca 250 zaměstnanců.Každý rok by měl každý zaměstnanec absolvovat zkoušky dovedností,schopností zda ovládá výrobní postup,kvalitu.Po určité době jsem zjistil,že tyto zkoušky neabsolvuje každý zaměstnanec,přitom všichni mají ve smlouvě uvedenou pozici ,,dělník ve výrobě,,.Já konkrétně odmítl před půl rokem zkoušky,s odůvodněním,že je nedělají všichni,tak proč tedy já.Odpověď zněla,že se o to nemám starat a udělat si je.To jsem odmítl a následně mi bylo odebráno os.ohodnocení na cca 4 měsíce,poté jsem byl přeřazen z jiných důvodů na jiné pracoviště,kde mi opět byli obnoveny odměny,protože se jednalo o jinou práci,ale za 2 týdny budu opět podstupovat zkoušky,již na novém pracovišti.Kromě stálých zaměstnanců ve firmě pracuje i velké procento agenturních zaměstnanců a cizích národností.Mám důkazy a sami tito zaměstnanci mi řekli,že zkoušky nedělají a nebo jen podepíší listinu o podstoupení zkoušky,přitom je fyzicky neprováděli.Zda se mi to velmi nefér,když pracuji na stejném pracovišti,pobírám stejný plat na stejné pozici jako ostatní,ale i přesto část lidí musí podstoupit zkoušky a část nemusí.Ještě bych upřesnil,že každý samozřejmě dělá jinou práci,ale všichni jsou pod určitou linkou(např.označení wg 171,wg279,wg203 atd.),zkoušející je stálým zaměstnancem firmy.Jaký je názor vás,jak se mohu případně bránit,mám právo zkoušky odmítnout?Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
dle § 230 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce, přičemž prohlubováním kvalifikace se rozumí i její udržování a obnovování. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení, požadovat, aby školení absolvoval u jiné osoby apod. Za účast na školení náleží zaměstnanci mzda, neboť se považuje za výkon práce. Náklady za školení hradí zaměstnavatel.
 
Jestliže Vám tedy zaměstnavatel uloží povinnost účastnit se na školení a složit zkoušky potřebné k výkonu práce, musíte je absolvovat. Nevíme, o jaké školení se jedná, pokud by se jednalo o povinné školení souvisejícím s daným druhem práce a bezpečností práce vyžadované na základě zákona, pak by tím, že jej neabsolvují všichni zaměstnanci, docházelo k porušení zákonných povinností zaměstnavatelem, ale nezbavovalo by Vás to povinnosti zkoušky absolvovat.
 
Podle § 16 zákoníku práce však platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Zákoník práce tedy zakazuje diskriminaci, proto školení, které musíte absolvovat Vy, by měli absolovat i všichni ostatní zaměstnanci vykonávající stejnou práci na stejné pozici. Dohledem nad dodržováním zákona v oblasti pracovního práce je pověřen Inspektorát práce, který za porušení může ukládat sankce (např. peněžitou pokutu). Máte právo podat na tento úřad podnět ke kontrole a žádat prošetření, zda zaměstnavatel dodržuje pracovně právní předpisy týkající se povinných školení a zda nedochází v této oblasti k diskriminaci zaměstnanců. K podnětu připojte kopie důkazů. Vaši argumentaci je možné opřít o zákaz diskriminaci zakotvený v citovaném § 16 zákoníku práce
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights