Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Fiktivní faktura při ukončení bydlení a obří úroky

Vloženo: 17.07.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Můj přítel dostal exekuci na údajné nezaplacené nájemné a za fakturu za vymalování tohoto nájemního bytu. Tyto dvě fiktivní položky činí 55 000, k tomu je dále v exekuci uváděn úrok 390 000 plus odměna exekutora atd. Nájemní vztah byl někdy v roce 2009, rozsudek o pár let později, exekuce na přítele je podaná. Lze se ještě proti této zcela absurdní částce bránit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v exekuci již bohužel není možné přezkoumávat hmotněprávní podstatu věci. Jinak řečeno v exekučním řízení nelze namítat, že dluh, ať již z jakýchkoliv důvodů, nikdy nevznikl. Uvedené bylo potřeba uplatnit v řízení nalézacím, tedy v soudním řízení, jehož výsledkem bylo vydání rozsudku ukládajícího povinnost vymáhanou částku uhradit.

Případně je možné zvážit využití některého z mimořádných opravných prostředků dle ust. § 228 a násl. občanského soudního řádu (žaloba pro zmatečnost, žaloba na obnovu řízení a dovolání). Využití těchto opravných prostředků je však vázáno striktními lhůtami a pevně danými důvody, pro které je lze využít.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights