Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuční zajištění několika nemovitostí

Vloženo: 07.06.2021
Kategorie: 
Exekuce nemovitosti kvůli malé částce
Text otázky: 

Dobrý den,
na základě mého dluhu ve výši cca 200.000 Kč mám exekučně zajištěny 3 nemovitosti, z nichž každá má hodnotu více než 5mil. Kč.
Jednu z nemovitostí (byt) bych chtěl prodat a dluh uhradit, exekutor však odmítá vyjmout jednu z nemovitostí z exekučního zajištění.
Má na takový postup exekutor právo, když hodnota zajištění zbývajícími nemovitostmi je více než 50-ti násobkem dluhu a exekutor mi takto svým jednáním znemožňuje nemovitost prodat? Prodej nemovitosti zatížené exekucí je sice možný, ale řadu kupců odradí. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor může k vymožení pohledávky použít jeden, nebo i více zákonem stanovených způsobů provedení exekuce. Jedním z těchto způsobů provedení exekuce je také prodej movitých a nemovitých věcí dlužníka.
Zároveň však pro exekutora platí, že způsob provedení exekuce, který zvolí, by neměl být v nepoměru s výší vymáhané pohledávky.
Ve Vašem případě by proto mohlo přicházet v úvahu podání návrhu na částečné zastavení exekuce, v němž byste se domáhal zrušení exekučního příkazu postihujícího jednu z Vašich nemovitostí. To vše s poukazem na to, že dluh je možné uhradit i jiným způsobem (např. srážkami ze mzdy, nebo prodejem některé jiné Vaší nemovitosti).
I v případě, že byste se svým návrhem uspěl však nebudete moci se svým majetkem nakládat. Pokud budete mít v úmyslu nemovitost prodat, nebudete tak moci učinit bez vědomí a souhlasu exekutora.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights