Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce zaplacena, stržením z platu, ale stále zablokovaný účet.

Vloženo: 16.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám v exekuci zaplatit 11755 kč. Mzdová účtárna mi poslala o tuto častku méně a exekutor mi zablokoval účet, kde je možno si také tuto častku strhnout. Po mnoha pokusech o telefonický kontakt jsem se dověděl, že musím čekat 30 dní než se mi účet uvolní. Nemohu být třicet dní bez peněz. Myslel jsem že si exekutor peníze strhne z platu nebo z účtu a tím bude účet nadále přístupný. Co mám dělat? Dovolat se k panu Richardu Bednářovi je nemožné. Děkuji za ochotu.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

po zahájení exekuce exekutor vydá exekuční příkazy k provedení exekuce a poté vyrozumí povinného o zahájení exekuce. Zároveň exekutor povinného vyzve, aby ve lhůtě 30 dnů dobrovolně splnil svoji povinnost a dluh zaplatil včetně snížené odměny exekutora.

Třetí osoby, například banky, zaměstnavatel apod., kterým byl exekuční příkaz doručen (u banky exekuční příkaz postižením pohledávky povinného u banky, u zaměstnavatele exekuční příkaz postižením mzdy nebo platu povinného), jsou povinné se tímto exekučním příkazem řídit. To znamená, že banka na základě doručeného exekučního příkazu zablokuje účet povinného a zaměstnavatel provede srážku ze mzdy.

Jelikož však ve smyslu ust. § 47 odst. 2 psím. a) nelze provést exekuci dle exekučního příkazu před uplynutím 30 denní lhůty k dobrovolnému splnění závazku, nemohou být tyto peněžní prostředky zatím zaslané exekutorovi.

Pokud nesplníte dobrovolně svoji povinnost ve lhůtě 30 dnů, teprve poté budou peníze zaslané na účet exekutora. Pokud tím dojde ke splnění celé vymáhané peněžité pohledávky včetně nákladů exekuce a odměny exekutora, exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce (PÚNE) a teprve po právní moci tohoto PÚNE dojde ke zrušení zablokování účtu. Účet tedy v případě, že svoji povinnost ve lhůtě 30 dnů nesplníte, bude zablokován déle než jen po tuto lhůtu určenou k dobrovolnému splnění závazku.

Ve smyslu ust. § 304b občanského soudního řádu můžete požádat o výplatu částky maximálně ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce (6.820,- Kč). Tuto částku banka vyplatí pouze jednou.

Upozorňujeme také, že smyslu ust. § 304 odst. 3 občanského soudního řádu sice povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu (bance) doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, nebo použít tyto prostředky k platbám či s nimi jinak nakládat, ale toto omezení se nevztahuje na platby, jejichž účelem je splnění vymáhané povinnosti na účet oprávněného nebo soudního exekutora vedený u peněžního ústavu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights