Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce z roku 2011

Vloženo: 27.08.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
Měl jsem ohledně exekucí výrazně divokou minulost a s ohledem na budoucnost chci předejít nějakému přešlapu ve finančních sférách naší republiky.
Měl jsem minimálně 10 exekucí po relativně malých částkách, které postupem času rostly a rostly. Nikdo mě neobtěžoval se splácením, nikdo mi nevyhrožoval, že mi zabaví majetek, který jsem stejně už neměl. Exekuce byly spláceny z malých výplat a co mi neulehčovalo situaci je místo trvalého pobytu, na němž přes 10 let nežiji. Nemám hypotéku, nemám žádný majetek, tudíž neexistuje alespoň nějaký důvod k přihlášení trvalého pobytu na místě přechodného bydliště, a s takto načrtnutou budoucností je to dokonce i nesmysl. Je možné, že dostanu exekuci i skoro jedenáct let po vzniku tzv. Povinnosti? Když jsem byl v situaci, kdy jsem kvůli exekucím nemohl získat lépe placenou pozici, abych své závazky rychle umořil? A stále mám pocit, že byl tento dluh zaplacen? A to nepopírám, že nemusel. Jen si myslím, že jsem byl v tzv. Dluhové pasti a v bankách odmítám i kreditky abych se v ní neocitl znovu, protože koronavirus nám zahýbal s peněženkou dost krutě. Bez ohledu na odpověď dluh zaplatím, ale z těchto svých chyb jsem se poučil, v případě, že exekuci přeplatím, jaké jsou podmínky? Předpokládám, že musím zažádat písemně, ale zajímá mě do kdy, protože s podobným hyenismem jsem se už setkal. Dvakrát, než jsem na to přišel, si to dotyčný schoval do matrace a mě bylo oznámeno, že je to promlčené. Však mám více pohledávek, které byly splácené 2 roky zpět a přeplatky, které tam vznikly, by mi situaci pomohly vyřešit. A taky zamezit podobnému hyenismu, což kázat někomu o dobrých počtech a vracet, co jsem si vzal, jistě považuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

právo na plnění přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci (tj. i soudem) je možné vymáhat po dobu 10 let ode dne kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. Pokud je v této lhůtě podán návrh na výkon rozhodnutí/ exekuci, může výkon rozhodnutí/exekuce probíhat až do doby umoření celého dluhu. Pokud tedy byla exekuce ve výše uvedené desetileté lhůtě zahájena, ale do určité doby jste neměl příjem, který by mohl být v rámci probíhající exekuce zabavitelný, není vyloučeno, že po získání příjmu vyššího nebo nabytí majetku, bude tento příjem/majetek postižen exekucí.

Pokud se nezdržujete v místě trvalého pobytu a nemáte ani zajištěno přebírání pošty, nelze vyloučit, že je proti Vám vedena v současné době exekuce, o které jste byl vyrozuměn na adresu trvalého pobytu, avšak toto vyrozumění jste si nepřevzal.

V případě, že byste zaplatil více, než je vymáhaná částka, měl by Vám exekutor tuto částku vydat. Pokud tak exekutor neučiní a zašle částku oprávněnému, měl by Vám ji vydat oprávněný. Pokud Vám ani částka nebude vrácena, lze se domáhat vydání bezdůvodného obohacení na té osobě u které se přeplatek nachází. Promlčecí doba bezdůvodného obohacení činí od 1.1.2014 tři roky od dne kdy jste se dozvěděl o bezdůvodném obohacení a kdo se na Váš úkor obohatil. Nejpozději se právo na vydání bezdůvodného obohacení promlčí za deset let od kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights