Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce z plné invalidity

Vloženo: 21.02.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Z plného invalidního důchodu je mi stažena exekuce a zároveň mi byl obstaven obstaven účet.To vše chápu.
Není mi,ale jasné když se toto vše provádí,že mi tu zazvonil exekuční vykonavatel a začal mi polepovat nábytek starý 31 let s tím,že pokud do týdne neuhradim polovinu jistiny 50000,-kč Tak mi vše zabavi a odveze.

NEVIM,ZDA NA TOTO MÁ NÁROK,pobírám pouze invalidní důchod.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 59 odst. 1 psím. c) exekučního řádu lze exekuci pro peněžité plnění provést také prodejem movitých věcí. V takovém případě exekutor postupuje dle ust. § 66 exekučního řádu a dle ust. § 321 a násl. občanského soudního řádu. Exekutor na místě samém sepíše movité věci, které může v rámci výkonu rozhodnutí postihnout. Povinný je povinen tomu, kdo výkon rozhodnutí provádí umožnit přístup na všechna místa kde má své věci uložené. Exekutor má tedy oprávnění provést exekuci také prodejem movitých věcí.

Ve Vašem dotaze uvádíte, že je již postižen exekučně Váš invalidní důchod a také Vám byl obstaven účet. Dle ust. § 58 odst. 2 exekučního řádu, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby.

Posouzení, zda je ve Vašem případě postižení invalidního důchodu a účtu dostačující či nikoliv k uspokojení pohledávky bude záviset od výše vymáhané pohledávky a také od výše srážek, které exekutor může z Vašeho důchodu srážet a od výše finančních prostředků, které jsou uložené na Vašem účtu.

Pokud máte za to, že provedení exekuce postižením invalidního důchodu a Vašeho účtu jsou dostatečné pro vymožení pohledávky oprávněného, můžete u exekutora podat návrh na částečné zastavení exekuce co do provedení exekuce prodejem movitých věcí, a to dle ust. § 268 odst. 4 o.s.ř., tedy z důvodu, že byl výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného. Pokud exekutor Vašemu návrhu nevyhoví, postoupí jej exekučnímu soudu a ten rozhodne, zda jsou v daném případě splněny podmínky pro vedení exekuce i prodejem movitých věcí či nikoliv.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights