Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce z platu i z účtu

Vloženo: 08.04.2019
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Text otázky: 

Dobrý den v březnu my bylo exekutorem ztrženo z účtu 60000 Kč kde můj učet dostal do mínusovych hodnot a nechal mě bez finančních prostředků,protože my zde chodí výplata od zaměstnavatele o měsíc později poslal i exekuci na plat kde my je částka strhávána znova z platu kde nasledně odchazí na účet kde je strhávána znova tohle jsem nějak nepochopil a podle mého názoru platím jednu částku dvakrát při kontaktování exekutora o vysvětlení situace jsem byl arogatně odmítnut a dokonce my položil telefon že se nebude se mnou bavit tak teď nevím jak postupovat.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

máme za to, že pokud na Váš účet přichází pouze částky mzdy krácené do výše nezabavitelné části mzdy, není postup exekutora spočívající v zabavení peněžních prostředků na bankovním účtu správný.
V tomto směru odkazujeme i na judikát Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 121/16, ze dne 20. 10. 2016. V tomto případě se Ústavní soud zabýval otázkou možnosti postihnout exekučně důchod a zároveň účet na který přichází výlučně částky důchodu krácené do výše nezabavitelné části důchodu. Ústavní soud dospěl k závěru, že takové finanční prostředky na bankovním účtu jsou příjmem, sloužícím k úhradě životních potřeb stěžovatele, případně jeho blízkých a tedy je nelze exekučně postihnout jako vkladovou pohledávku. Máme za to, že obdobný postup se vztahuje také na srážky ze mzdy.
Doporučujeme proto podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do postižení vkladové pohledávky na Vašem účtu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights