Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce z důchodu

Vloženo: 15.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

dobrý den,
mám plný invalidní důchod a z něj je mi strháváno skoro 1700,-, což je pro mě dost peněz, teď mě došlo, že mě čeká exekuce na ,, majetku '' který ovšem nemám, z peněz co mi zbývá sotva vyžiju. platím drahé léky které nutně potřebuju - 3 500,-, nebrat je si nemůžu dovolit, to už nemluvím o tom, že potřebuju nové brýle na dálku i nablízko a strojek na nedoslýchavost - slyším jen ze 30%.na to bych si musela asi vzít půjčku. ačkoliv mě strhávají z důchodu tak bylo v dopise uvedeno, že je potřeba - JEŠTĚ - splatit přes 170 000,-, takže právě tohle mě strhávají a prý do určitýho data mám složit tuto sumu ( jako bych na nich seděla ! ) , nebo dojde k exekuci, včera už tady byli, ale já nebyla doma. je možno k tomuto dojít? známý taky platí exekuci a jemu řekli, že pokud platí jednu exekuci, nemůžou nárokovat další a ani nic navíc i v té exekuci co pravidelně platí. Kde je pravda ? Dluhy mám po manželství s gemblerem které již zaniklo, ale dluhy mi nárokují taky, jak se mám bránit ?

Beňová

Text odpovědi: 

Dobrý den,

Vašemu dotazu rozumíme tak, že je již proti Vám vedena jedna exekuce, která postihuje Váš důchod. Nyní Vám tedy přišlo oznámení o zahájení další exekuce.

V případě, že vůči povinnému probíhá exekuce, nic nebrání tomu, aby byla proti tomu samému povinnému zahájena exekuce další. V takovém případě mluvíme o souběhu exekucí.

Souběh exekucí upravuje zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

Co se týká srážek ze mzdy a jiných příjmů (ve Vašem případě srážky z důchodu), vztahuje se na ně ust. § 3 citovaného zákona. Dle tohoto ustanovení se při exekucích souběžně postihujících nárok povinného na mzdu (důchod) uspokojují pohledávky oprávněných dle pořadí.
To v praxi znamená, že exekutor v později zahájené exekuci vydá exekuční příkaz na postižení příjmu (důchodu) povinného, ovšem srážky z tohoto příjmu (důchodu) mu budou plynout až po skončení exekuce první. Exekuce tedy budou na sebe bezprostředně navazovat a po splacení první z nich budou prováděné srážky z Vašeho důchodu ve prospěch exekuce další.

Rovněž je možné, aby exekutor u později zahájené exekuce přistoupil k vymáhání pohledávky jiným zákonem stanoveným způsobem. Například postižením účtu u peněžního ústavu případně prodejem movitých či nemovitých věcí ve Vašem vlastnictví.

V případě nízkého příjmu dáváme ke zvážení možnost požádat o zastavení exekuce z důvodu dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že výtěžek exekuce nebude postačovat ani ke krytí nákladů exekuce. Pokud tuto podmínku nesplňujete, upozorňujeme také na možnost požádat o odklad exekuce dle ust. § 266 občanského soudního řádu. Dle tohoto ustanovení lze požádat o odklad exekuce v případě, že se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights