Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce x dluh

Vloženo: 06.10.2022
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se pro zajímavost zeptat, máte nějaký dluh např. 1 milion.. neplatíte ho a tak předpokládám, že naroste a nebo se zvýši úroková sazba jelikož je to nesplnění podmínek bance.. Příjde exekuce např. 30 tisíc korun. Znamená to, že těch 30tisíc korun se strhne po zaplacení exekuci v tom dluhu nebo je to jen další zaplacení a na dluhu to nic nemění nijak se nesníží? děkuji Hezký den Dušková
Text odpovědi:
Dobrý den,
dle ust. § 265a občanského soudního řádu se výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, započte nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí (náklady exekuce), pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Pokud je tedy částka 30.000, -Kč vymožená v exekuci vyšší než náklady exekuce, započte se část těchto prostředků také na jistinu dluhu. Tato úprava platí od 1. ledna 2022. Do té doby se vymožené plnění započítávalo dle ust. § 1932 občanského zákoníku, a to nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Nová úprava je tedy pro dlužníky výhodnější.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights