Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce a využití osobních údajů a podání trestného oznámení?

Vloženo: 25.09.2019
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den
Mám problém má matka využila mé osobní údaje a falšovala podpis a mluvila za mě u všech možných společnostech. Díky mé matce jsem zadlužený pomalu na půl milionu korun. Nedávno mi přišla na mé jméno exekuce na účet po té jsem zjistil že má matka využila mých osobních dokladů plus výplatních pásek zfalšovala můj podpis a úvěr nesplácela. Je to má matka nechci jí dostat do vězení má malého kluka ale přece to nejde aby mě stále zadlužovala. Zajímalo by mě když na ní podám trestní oznámení je možné že se tím to zastaví jakkékoliv půjčky na mé jméno a to samé exekuce? Nebo to budu muset platit i nadále já? A jaké sankce hrozí mé matce za úvěrový podvod falšovaní podpisu a zneužítí osobních údajů? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud na matku podáte trestní oznámení, exekuce, které již proti Vaší osobě byly zahájené nebudou z tohoto důvodu ukončeny. Pořád totiž na základě exekučního titulu budete povinným Vy. Trestní oznámení by ovšem mohlo odradit Vaši matku od dalších půjček, případně byste v dalších řízeních mohl bránit i s odkazem na trestní řízení vedené proti Vaší matce.
Rozhodně však doporučujeme zjistit, zda proti Vaší osobě není u Vašeho okresního soudu vedeno jakékoliv občanskoprávní řízení. V tomto řízení se pak musíte řádně proti uplatněné pohledávce bránit. V případě, že se bude opět jednat o falešný úvěr, je možné před soudem navrhnout, aby byl vypracován znalecký posudek z oboru písmoznalectví. Ten by měl stanovit, že se o Váš podpis nejedná a tedy byste prokázal, že jste smlouvu neuzavíral a úvěr si nebral. V takovém případě by Vám nevznikla povinnost úvěr uhradit.

To jaká konkrétní sazba by Vaší matce za úvěrové podvody hrozila by závisela od výše způsobené škody. Konkrétní trest by pak byl ukládán s ohledem na okolnosti případu, a také s ohledem na dosavadní život Vaší matky (například, zda byla již doposud trestaná či nikoliv) a na jejím postoji k věci (tedy zda se dozná, nebo bude ve věci spolupracovat, případně bude trestné jednání zcela popírat).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights