Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce a vymáhání

Vloženo: 11.10.2022
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda pokud mám již exekuci, která nějakou dobu běží, strhává se mi z platu, zda může osoba, které dlužím dát můj dluh jiné osobě k vymáhání? Osoba se mi nepředstavila, jen pouze vyžaduje zaplacení dlužné exekuční částky. Velice moc děkuji za odpověď.
Text odpovědi:
Dobrý den,
nelze vyloučit, že věřitel předá vymáhání pohledávky jiné osobě než exekutorovi (tedy soukromé osobě, tzv. „inkasní kanceláři“). Taková osoba by se měla prokázat zmocněním k převzetí plnění za věřitele. Vy jako dlužník, vůči kterému je pro ten samý dluh zahájena exekuce však nemáte povinnost takové osobě dluh uhradit. Navíc o jakémkoliv plnění, které by bylo uhrazeno přímo oprávněnému (byť prostřednictvím jiné osoby pověřené k přijetí plnění), by bylo potřeba exekutora informovat.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights