Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce vyklizením nemovitosti

Vloženo: 28.03.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, u jedné mojí známé byla minulý týden provedena exekuce vyklizením nemovitosti.

Pokusím se nastínit situaci:
Známá vede již 9 let soudní spor, ve kterém se domáhá toho, že její dvě zastavené nemovitosti, o které přišla v dražbách, byly pouze zajištěním smlouvy o půjčce, kdy finanční prostředky obdržel úplně někdo jiný (znal se s investorem, který peníze poskytoval; investor mu předal finanční prostředky v hotovosti; známá nebyla při předání
hotovosti ani přítomna). - Známá podala trestní oznámení, danou věc řeší soud.
Dražby byly provedeny jedním exekutorem a druhý zase provedl exekuci vyklizením (exekuce byla nařízena na základě exekučního titulu, který je dokonce neplatný).
V exekuční věci o provedení exekuce vyklizením byl podán návrh na odklad exekuce. Exekutor, resp. exekutorský kandidát o podaném návrhu na odklad věděl, ale i přesto vyklizení provedl - sdělil jí, že jelikož není dneska v práci a nemá tedy podaný návrh na odklad ,,v ruce", vyklizení provede.
Vyklizení probíhalo tak, že exekutorský kandidát a koncipient vnikly do nemovitosti (zámek na vstupních dveřích nechali odvrtat), oddělali okna a dveře v přízemí, v garáži a vstupních dveřích vyměnili zámky, horní patro uzamkli. Toho, kdo odešel ven, již nepustili dovnitř. Nábytek a další věci vystěhovali do garáže nebo na zahradu. Jejich chování nechám bez komentáře. Manžela známé odvezla sanitka, její matka odešla jako poslední, její dcera s dítětem byla také vyhozena z domu, stejně jako její syn. Známá nakonec zůstala v domě s vydražitelem (opět podáno další tr. oznámení), který ji ještě ten den kolem 23:00 hrubě napadl zrovna, když spala a vyhodil ji před dům na ulici pouze v papučích, bez bundy a mimojiné vyhodil i nějaké její věci (zde je svědek, fotky, vše řeší PČR).
Ex. kandidát a koncipient přijeli v 13:00 k domu, odjížděli kolem 17:00, s tím, že přijedou jindy. Protokol o soupisu není, videozáznam také neexistuje, prostory k uložení věcí také nejsou, městský úřad o vyklizení nebyl obeznámen. Do dnešního dne vyklizení nedokončili.

Podala se stížnost na EKČR a tr. oznámení na zneužití úřední moci a žaloba na porušení domovní svobody.

Mohli provést vyklizení, když byl podán návrh na odklad exekuce? Lze podat nějaký návrh na nařízení předběžného opatření, aby exekutor ani vydražitel nemohli s nemovitostí nakládat? Jak se můžou v této nynější situaci bránit? Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 54 odst. 2 exekučního řádu do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.

To, že exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce (tedy i faktické vyklizení nemovitosti) vyplývá ze zákona. Předběžné opatření zde tedy není na místě. Pokud exekutor postupuje v rozporu s tímto ustanovením, postupuje nezákonně a lze proti jeho postupu možné podat stížnosti u Ministerstva spravedlnosti.

Pouze pro úplnost uvádíme, že soud by nevyhověl návrhu, kterým byste se domáhali, aby vydražitel s nemovitostí nakládal. K tomu není dán žádný právní důvod. Je právem vydražitele žádat vyklizení osob, které již nemají k užívání nemovitosti žádný právní důvod. Vydražitel může dosud nevyklizenou nemovitost například také prodat další osobě.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights