Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce ve výkonu trestu

Vloženo: 06.03.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Můj známý dostal do věznice exekuční rozhodnutí za nezaplacení soudních poplatků za soud ohledně řízení osobního vozidla, které proběhlo před jeho zadržením za jiný trestní čin, za který je nyní ve výkonu trestu. Vyrozumění o nezaplacení soudních poplatků za soud ale nedostal do věznice ale přišlo do schránky matky, kde nebydlí a neni hlášen (v minulosti tam ale hlášen byl). Matka písemně oznámila soudu, že je v Ruzyni ve vazbě. Co má udělat, když dlužná částka narostla z 6000,-Kč na 14 000,-Kč. Ve věznici pracuje a dostává 2 100,-Kč. Děkuji Vám za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
nejdříve je třeba si uvědomit, že povinnost uhradit náklady soudního řízení (týkající se řízení osob. vozidla) byla Vašemu známému uložena soudem v rozhodnutí, kterým se řízení skončilo. Soud mu ke splnění takové povinnosti uložil lhůtu, a pokud Váš známý povinnost ve lhůtě nesplnil, mohl oprávněný podat k exekutorovi návrh na exekuci. 
Exekutor pak povinnému zašle (běžně na adresu posledního známého pobytu) tzv. "Vyrozumění o zahájení exekuce" (nikoliv "vyrozumění o nezaplacení") a společně s ním zašle povinnému rovněž "Výzvu ke splnění vymáhané povinnosti". Ve výzvě exekutor umožní povinnému splnit povinnost ve lhůtě 30 dnů, což pro povinného znamená tu výhodu, že bude platit náklady exekuce pouze ve výši 50% (náklady exekuce se ale platí vždy, původní dluh se tedy vždy ve výsledku zvýší).
Z Vašeho dotazu není bohužel zřejmé, jaká listina byla Vašemu známému do věznice doručena, zda vyrozumění s výzvou, nebo již exekuční příkaz.
 Pokud mu byla doručena výzva ke splnění, může buď vymáhaný dluh celý uhradit (má-li z čeho), nebo požádat exekutora o splátky (exekutor však takové žádosti nemusí vyhovět, záleží na vyjádření oprávněného). Jinak exekutor provede exekuci jedním ze způsobů provedení exekuce, např. srážkami ze mzdy, kterou Váš známý pobírá ve věznici, přičemž Váš známý bude povinen uhradit náklady exekuce v plné výši.
Pokud mu byl doručen již exekuční příkaz bez předchozího doručení výzvy a má-li Váš známý finanční prostředky na okamžitou úhradu celého dluhu, doporučujeme, aby písemně exekutorovi sdělil, že je ochoten celý dluh splnit, avšak pouze s připočtením snížených nákladů exekuce, na které by měl býval nárok, pokud by mu exekutor zaslal výzvu. Nemá-li prostředky na úhradu celého dluhu, provedení exekuce a úhradě nákladů exekuce v plné výši se nevyhne.
  

Partneři

 

European Digital Rights