Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce v insolvenci

Vloženo: 04.05.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, 5.6.2017 měl manžel schválenou insolvenci. 09/2017 jsme uzavřeli manželství a zároveň jsme si nechali sepsat smlouvu o zúženém jmění manželů, která je ve veřejném seznamu. 04/18 mi byl dán na účet exekuční příkaz z roku 2011 a 2012. Jedná se o exekuce, které měl manžel v seznamu pro insolvenci. Jak můžeme postupovat ? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
soudní exekutor je povinen při provádění exekuce vycházet pouze z takové smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu, která byla do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsána PŘED vznikem závazku, který je exekučně vymáhán.
 

Z Vašeho dotazu naopak vyplývá, že jste si s manželem ujednali zúžení SJM až PO vzniku závazku Vašeho manžela. 
 

Obsahem vaší smlouvy tedy exekutor vázán není a je oprávněn ve smyslu ust. § 262a odst. 4 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 732 občanského zákoníku postihnout bankovní účet manželky povinného, tedy Váš účet.
 

Váš účet však dle ust. § 732 OZ může postihnout jen do výše, která by Vašemu manželovi z Vašeho účtu připadla, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů (to se děje ve většině případů hlavně při rozvodu manželství). Takové hypotetické "zrušení" a " vypořádání" SJM by hypoteticky provedl exekutor, který by matematickým výpočtem došel k částce, na kterou by Váš manžel měl z Vašeho účtu nárok, tedy by došel k částce, kterou by bylo možné z Vašeho účtu reálně exekučně strhnout. Obecně platí, že každému z manželů náleží při zrušení a vypořádání SJM jedna polovina společného jmění (např. stavu na účtu), teoreticky by tedy mohl exekutor postihnout polovinu prostředků nacházejících se Vašem účtu.
 

Dle našeho názoru by však exekutor mohl dokonce k vymožení závazku Vašeho manžela postihnout i další váš majetek, a to ten majetek, který jste nabyla za trvání manželství a který se nestal součástí (právně neexistujícího) společného jmění jen pro to, že jste si s manželem uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu. Ust. § 262a odst. 3 občanského soudního řádu totiž uvádí, že exekuci lze nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.
 
Pokud exekutor postihl Váš bankovní účet ve vyšší míře než jak uvedeno shora, požádejte ho o vydání nezákonně stržené částky, příp. k němu podejte písemný návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do částky, která neměla být na Vašem účtu exekučně dotčena.
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights