Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce v insolvenci

Vloženo: 16.10.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Již druhým rokem mám insolvenci .Zůstává mi pouze nezabavitelná částka .V současné době mám dvě exekuce týkajíci se bytu a nevztahující se do insolvence ,potřebuji vědět zda má exekutor právo mi zablokovat účet a vzít mi i to nezabavitelné minimum a jestli mi vůbec může vypočítat nějaké srážky .¨¨ Mám tuto skutečnost hlasit insolvenčnímu správci ? Děkuji Anna

Text odpovědi: 

Dobrý den,

na vyplacení tzv. "nezabavitelné částky" máte při provádění výkonu rozhodnutí (exekuce) ze zákona nárok vždy, i kdybyste měla 10 exekucí.

Co se týče možnosti exekučního postihu insolvenčního dlužníka, bude záležet na tom, jaký majetek je exekučně postihován.

Na Váš majetek, který náleží do (insolvenční) majetkové podstaty, tedy majetek, který jste nabyla před tím, než bylo insolvenční řízení zahájeno, lze sice exekuci nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést. Jinak řečeno, takový majetek nelze v exekuci zpeněžit a z výtěžku uspokojit věřitele. Toto obecné pravidlo je zakotveno v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (IZ).

Stejný zákaz týkající se stejného majetku platí i pro provedení exekuce v době, po kterou trvají účinky oddlužení (tedy pro dobu od zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení Vašeho oddlužení v insolvenčním rejstříku až do dnešního dne).

Z uvedeného pravidla uvedeného v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je však přípustná výjimka, dle které lze i takový majetek exekučně postihnout, pokud by byla exekuce vedena pro tzv. "pohledávky za majetkovou podstatou" (viz § 168 IZ) a pro pohledávky jim na roveň postavené (viz § 169 IZ). Takový postih by byl však možný jen na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.

Pokud by bylo v exekučním řízení přijato rozhodnutí nebo opatření, které by bylo v souladu s uvedenou obecnou zásadou, v insolvenčním řízení (které má tedy obecně před exekucí přednost) by se k nim nepřihlíželo.

Dokonce by mohl insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění exekuce v rozporu s omezením podle uvedeného § 109 odstavce 1 písm. c); mohl by také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c).

Naproti tomu lze exekučně postihnout majetek, který jste nabyla až poté, kdy nastaly účinky schválení Vašeho oddlužení, tedy v době PO zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení Vašeho oddlužení v insolvenčním rejstříku.

Stejně tak by bylo možné postihnout majetek, který jste získala poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení (tedy např. z té části mzdy, která je Vám vyplácena a se kterou můžete volně disponovat).

Takovou exekuci by však bylo možné vést pouze pro ty pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vznikly až poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.
 
 
Pokud by exekutor postupoval v rozporu se shora uvedeným, můžete se bránit např. podáním návrhu na zastavení exekuce, návhu na zrušení exekučního příkazu. Doporučujeme se rovněž v takové situaci obrátit na insolvenčního správce.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights