Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce Tessile ditta

Vloženo: 29.05.2020
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den,
Od počátku roku 2017 na mou osoubu byla uvalena 4x exekuce od společnosti Tessile Ditta, dle dokumentu za pokuty 940kč z roku 2009, (nepopírám, stát se mohlo).
Zaráží mě, že čekali skoro 10 let, než dluh navíšili až na 28000 kč za každou a pak teprv mě bylo oznámeno a nařízeno exekuční nařízení. To se takhle smí ?? Od prvopočátku jsem si tedy nechálal z platu strhávat 5500 měsíčně, Bohužel k dnešnímu dni, nebyla doposud umořena ani jedna jediná exekuce a co hůř, z ůčetního výpisu jsem zjistil, že dlužné částky jsou bezezměny a to i přes fakt, že jsem již zaplatil 165000 kč z původních 4x28000, tedy 112000 kč. Již druhým rokem, se snažím zkontaktovat exekutory z Tessile ditty kvůli informacím a vysvětlení. Bohužel, na dopisy nikdo nereaguje, telefony se mění každý týden a buď neexistují, nebo je nikdo nezvedá, na emaily reagují odpovědí "Váš dotak nebude akceptován, protože nemáte elektronický podpis." a při osobní návštěvě v sídle společnosti nikdo není k dyspozici. Co mám tedy dělat ? Posílal jsem i stížnost na ex. komoru ovšem souhrná monotóní odpověď "Neshledali jsme žádný problém.", kterou snad někdo kopíruje stále dokola mě opravdu nepotěšilo. Poraďte, co mám dělat ? Jak ukončit již zaplacené pohledávky ? Jak kontaktovat exekutory co odmítají jakkoliv komunikovat ? A jak mám získat spět přeplatek ? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jste měl vůči věřiteli dluh, který byl uplatněn u soudu a byla Vám pravomocným rozhodnutím soudu stanovena povinnost zaplatit tento dluh, může věřitel zahájit exekuční řízení ve lhůtě 10 let ode dne právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí soudu. Exekuce pak může probíhat až do úplného zaplacení dluhu, tj. její celková délka není ničím omezena.
S exekutory doporučujeme komunikovat písemně, nejlépe dopisem zaslaným prostřednictvím pošty. E-mailové dotazy s ohledem na nemožnost ověření totožnosti odesílatele nemusí být zodpovězeny.
V případě, že jste již část jistiny uhradil před zahájením exekuce, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do částky, která již byla Vámi před zahájením exekuce zaplacena.
V případě, že byla část dluhu zaplacena v rámci exekuce, můžete písemně (prostřednictvím pošty) nebo osobně požádat o vyčíslení zbylé části pohledávky.
Pokud by nastala situace, že jste věřiteli zaplatil více než byla vymáhaná pohledávka, jednalo by se o bezdůvodné obohacení na straně věřitele a mohl byste žádat jeho vydání soudní cestou.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights