Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce syna

Vloženo: 17.08.2022
Text otázky: 

Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, můj syn má několik exekucí a splácí je z platu, nyní chce bydlet u nás (trvalý pobyt u nás nemá),mám strach aby jsem nepřišel exekutor a nezačal nám polepovat věci, chci vědět, jestli když bude splácet může k nám přijít ještě exekutor, anebo mu to budou brát pouze z platu? Děkuji za odpoveď. Blanka Nováková
Text odpovědi: Dobrý den, Exekutor může provést exekuci i několika zákonem povolenými způsoby zároveň. Nelze tedy zcela vyloučit, že exekutor kromě postižení příjmů syna nepřikročí zároveň i k mobiliární exekuci. Tu lze ovšem odvrátit plněním dobrovolných splátek ve výši dle ust. § 54 odst. 7 písm. a) a b) exekučního řádu (minimálně ve výši 1.500,- Kč měsíčně). V případě, že by přesto došlo k provedení mobiliární exekuce, může exekutor postihnout pouze věci patřící povinnému (v daném případě Vašemu synovi). Může se však stát, že bude do soupisu vzata i věc, která Vašemu synovi nepatří. V takovém případě můžete požádat exekutora o vyškrtnutí věci ze soupisu, a pokud Vaší žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na soud se žalobou na vyloučení věci. Žádost o vyškrtnutí věci ze soupisu i žalobu je však třeba podložit důkazy o vlastnickém právu k věci (může to být například doklad o zakoupení, svědecká výpověď, apod.). Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights