Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce srážkou ze mzdy bez určeného exekutora

Vloženo: 08.04.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, nevím si rady, kdy přesně podat Návrh na částečné zastavění exekuce z důvodu některých předešlých úhrad, nařízenou Okresním soudem přímo zaměstnavateli a platba má být poukázala přímo na účet žalobce. Po doručení Zamítnutí mého odvolání si mám podat Návrh na zastavění exekuce, předpokládám, že právě Okresnímu soudu, ale ve kterou chvíli? Aby mi nebylo opět řečeno, že exekuce nebyla zahájena, proto nemají co zastavit. Moc prosím o brzkou odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda již exekuce (výkon rozhodnutí) probíhá či nikoliv. V případě zahájení exekuce i v případě soudního výkonu rozhodnutí byste měl obdržet vyrozumění o zahájení exekuce, nebo v případě soudního vymáhání pohledávky usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Návrh na zastavení exekuce/výkonu rozhodnutí pak můžete podat ihned po zahájení exekuce/výkonu rozhodnutí. Důvody pro zastavení exekuce jsou vymezené v ust. § 268 občanského soudního řádu a jsou stejné jak pro výkon rozhodnutí exekutorem tak pro soudní výkon rozhodnutí.

V případě, že si nejste jistý zda již byla proti Vám exekuce/ výkon rozhodnutí zahájen, doporučujeme informovat se u soudu příslušného k nařízení exekuce/výkonu rozhodnutí. Jedná se zpravidla o obecný soud povinného, tedy o soud, v jehož obvodě máte bydliště. Tento soud se zpravidla bude shodovat se soudem, který vydal rozhodnutí o jehož výkon se jedná.

V případě, že je Vám již určitá částka strhávána ze mzdy, doporučujeme informovat se přímo u zaměstnavatele z jakého titulu tak činí.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights