Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce se špatným jménem

Vloženo: 19.08.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je platná exekuce, která je vydaná na špatné jméno- příjímení,adresa i rodné číslo souhlasí, ale na poště mi dopis vydat nechtějí, k zaměstnavateli přišla také se špatným jménem. Mají ze zákona nárok exekuci provést či nikoliv, když údaje nesouhalsí? Neměla by tedy být exekuce neplatná? děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v dané situaci zřejmě došlo k chybě v psaní již při vydání exekučního titulu a chyba byla následně převzata i v návrhu na exekuci a dalších následujících listinách. Podejte proto návrh na zastavení exekuce, neboť povinný není jednoznačně identifikován a není zřejmé, proti komu má být exekuce vedena.
 
Jestliže je však z listin či obsahu spisu patrné, že se jedná o určitou osobu, která je identifikována dalšími nezaměnitelnými údaji jako rodné číslo a adresa, je pravděpodobné, že k zastavení exekuce nedojde a soud a následně i exekutor vydají opravné usnesení, kterým bude chyba v psaní opravena. Obdobným případem se zabýval i Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí ze dne 17.5.2012, č.j.  20 Cdo 2325/2011,
dospěl k názoru, že i přes chybu v příjmení povinného je povinný jednoznačně identifikován bydlištěm a rodným číslem, jelikož i přes vadu v označení povinného v exekučním titulu, návrhu na nařízení exekuce a usnesení o nařízení exekuce lze spolehlivě dovodit, komu je povinnost uložena.
 
K zastavení exekuce by však mohlo dojít v případě, že chyba ve jméně nastala již v žalobě (nikoli návrhu na nařízení exekuce), což zjistíte nahlédnutím do spisu u soudu, který vydal exekuční titul (tj. rozsudek), na základě něhož byla exekuce nařízena). Pokud by Vás z důvodu chyby ve jméně do spisu nenechali nahlédnout, uveďte to v návrhu na zastavení exekuce.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights