Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce při stále trvající insolvenci

Vloženo: 23.04.2019
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, jsem stále v insolvenčním řízení. Bylo již vydáno Usnesení,avšak já jsem se v zákonné lhůtě odvolala a je nařízené jednání (na 15.5.). Přesto již nyní mi jeden z účastníků řízení zaslal exekuční příkaz na mzdu. Přičemž mi bylo všude sděleno (Krajský soud, právní poradny atd.) že toto je nezákonné! A aby můj zaměstnavatel rozhodně vyčkal do výsledku soudního jednání a nic nestrhával. I naše mzdová účetní si toto ověřila a verdikt zněl že firma počká na rozhodnutí Soudu. Nicméně, dnes tatáž exekuční kancelář zaslala naší firmě dokument Nabytí právní moci oné exekuce! (není to nový dluh z doby mé insolvence, nýbrž jeden z přihlášných účastníků). Insolvenční poradna u Krajského soudu mi sdělila -Toto je na právníka.. že exekutor nejedná v souladu se zákonem. Ale proč mám mít další vydání - není jiná možnost jak toto jednání zastavit? Insolvenci jsem splnila (32%), avšak v závěru jsem vážně onemocněla a přišla o práci a porušila splátkový kalendář. Proto je nařízené jednání - jde o mé osvobození od placení zbývajících pohledávek. Čii je velká šance, že uspěji, že soud mé důvody uzná a osvobodí mě. Ale i kdyby ne, každý věřitel přece musí čekat na verdikt soudu..?? Prosím, poradíte mi? Už si nevím rady.... každý říká -nemají na to právo.. ale oni se chovají jako kdyby bylo vše v pořádku. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust . § 413 insolvenčního zákona končí insolvenční řízení právní mocí rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Dle ust. § 414 insolvenčního zákona, pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

Jedná se tedy o dvě různá rozhodnutí, přičemž rozhodnutí jímž se insolvenční řízení končí předchází rozhodnutí o osvobození od placení zbytku dluhu.

Ve Vašem případě je tedy již insolvenční řízení pravomocně ukončeno a pokud soud nerozhodl o osvobození od placení zbytku dluhu, exekutorovi nic nebrání aby učinil kroky k vymožení zbytku pohledávky. Máme za to, že pokud následně insolvenční soud pravomocně rozhodne o osvobození od placení zbytku dluhu, můžete se domáhat vrácení částky vymožené po ukončení insolvenčního řízení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights